Eläkeläiset

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Eläkettä saavan hoitotuki/16 vuotta täyttäneen vammaistuki EV 256 Lomakkeella haetaan eläkettä saavan hoitotukea tai 16 vuotta täyttäneen vammaistukea. Samalla lomakkeella voi hakea myös määräajaksi myönnetyn hoitotuen ja vammaistuen jatkoa. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Leskeneläke ETK/Kela 7004 Lomakkeella haetaan Kelan maksamaa leskeneläkettä ja työeläkelakien mukaista leskeneläkettä. Lataa PDF
Asuminen ja työnteko ulkomailla (Liite U) ETK/Kela 7110 Lomakkeella ilmoitetaan asuminen ja työnteko ulkomailla. Lataa PDF
Hakemus - Kuntoutustuki/Työkyvyttömyyseläke ETK/Kela 7002 Lomakkeella haetaan työkyvyttömyyseläkettä/kuntoutustukea Kelasta ja/tai työeläkelaitoksesta sekä osatyökyvyttömyyseläkettä työeläkelaitoksesta. Lataa PDF

Hae verkossa
Tarkistushakemus - Kansaneläke / Takuueläke E 285 Asiakas hakee tarkistusta kansaneläkkeeseen, takuueläkkeeseen tai ylimääräiseen rintamalisään. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Takuueläke GE 1 Lomakkeella haetaan takuueläkettä tai takuueläkkeen tarkistusta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Eläkkeensaajan lapsikorotus EV 264 Lomakkeella haetaan lapsikorotusta eläkkeeseen sekä lapsikorotuksen tarkistusta. Lataa PDF
Hakemus - Lapseneläke 18–20-vuotiaalle opiskelijalle E 292 Lomakkeella haetaan lapseneläkettä 18–20-vuotiaalle opiskelijalle. Lataa PDF
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa PDF
Esitys - Etuuden maksaminen kunnalle EV 241N Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle tilanteessa, jossa etuuden maksaminen etuudensaajalle itselleen vaarantaa hänen tai hänen perheenjäsentensä toimeentulon. Lataa PDF
Hakemus - Lapseneläke ETK/Kela 7005 Lomakkeella haetaan Kelan maksamaa lapseneläkkeen perusmäärää, täydennysmäärää ja koululaiseläkettä sekä työeläkelakien mukaista lapseneläkettä. Lataa PDF
Tietoa eläkkeenhakijalle ETK/Kela 7007o Lomakkeella tiedotetaan eläkkeenhakemisesta ja tulorajoista sekä EU-tietosuoja asioista. Lataa PDF
Hakemus - Eläketuki ennen 1.9.1956 syntyneille ET 1 Lomakkeella haetaan eläketuki 1 tai eläketuen tarkistusta. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Hakemus - Osittainen varhennettu vanhuuseläke ETK 2021 Hakemus, jolla asiakas hakee työeläkelaitoksesta osittaista varhennettua vanhuuseläkettä Lataa PDF
Maatalousyrittäjän selvitys (Liite TM) Mela/Kela Mela/Kela 001 Maatalousyrittäjän selvitys Lataa PDF
Hakemus - Eläketuki ennen 1.9.1958 syntyneille ET 2 Lomakkeella haetaan eläketuki 2 tai eläketuen tarkistusta. Lataa PDF
Valtakirja - Etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 111 Lomakkeella kuolinpesän osakas antaa valtuutuksen kuolinpesälle maksettavan Kelan etuuden nostamiseen. Lataa PDF
Hakemus - Kansaneläke - Määräaikaistarkistus EV 17L Lomakkeella selvitetään Suomessa asuvan eläkkeensaajan ulkomaisia eläketuloja ja olosuhteita. Lataa PDF
Hakemus - Leskeneläkkeen täydennysmäärä alle 65-vuotiaalle leskelle EV 277 Lomakkeella haetaan leskeneläkkeen täydennysmäärää sekä sen tarkistusta. Lataa PDF
Työuraeläke ETK 2022 Hakemus, jolla asiakas hakee työuraeläkettä työeläkelaitokselta. Lataa PDF
Jatkohakemus - Takuueläke GE 2 Lomakkeella haetaan takuueläkkeenä myönnetyn työkyvyttömyyseläkkeen jatkoa. Lataa PDF
Hakemus - Kelan etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 224 Lomakkeella kuolinpesän edustaja hakee Kelan etuuden maksamista kuolinpesälle. Lataa PDF
Selvitys - Tulot ja perhesuhteet EV 16L Lomakkeella selvitetään ulkomailla asuvan eläkkeensaajan ulkomaisia eläketuloja ja olosuhteita. Lataa PDF
Hakemus - Vanhuuseläke ETK/Kela 7001 Lomakkeella haetaan työeläkelaitoksesta ja Kelasta vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä. Lataa PDF
Tarkistushakemus - Työkyvyttömyyseläke EV 267 Työkyvyttömyyseläkeoikeus tarkistetaan mm. silloin, kun eläkkeensaajan työkyky on parantunut. Ilmoita muutoksesta lomakkeella EV 267. Lataa PDF
Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä EV 278 Työkyvyttömyyseläkkeen-/kuntoutustuensaaja. Aloittaessasi työn, josta ansaitset yli 837,59 €/kk, ilmoita asiasta lomakkeella EV 278 Ilmoitus eläkkeen lepäämään jättämisestä. Lataa PDF
Tarkistushakemus - Leskeneläkkeen täydennysmäärä EV 18L Lomakkeella haetaan leskeneläkkeen täydennysmäärän määräaikaistarkistusta. Lataa PDF
Todistus opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten EV 289 Oppilaitoksen selvitys opiskelusta lapseneläkkeen hakemista varten (liite 18-20-vuotiaan opiskelijan lapseneläkehakemukseen) Lataa PDF
Ilmoitus eläkkeelle paluusta/työnteon jatkamisesta EV 275 Työkyvyttömyyseläke/kuntoutustuki jätetty lepäämään. Ilmoittakaa paluustanne eläkkeelle tai työnteon jatkamisesta lomakkeella EV 275. Lataa PDF
Ilmoitus - Rintamalisää koskeva tarkistus E 168 Lomake ulkomailla asuville rintamalisän saajille, lähetetään kaksi kertaa vuodessa, palautettava ennen kuin etuus laitetaan maksuun. Lataa PDF
Ilmoitus tilinumerosta / Meddelande om kontonummer / Account number notification KV 2 Australiassa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. I Australien bosatta pensionstagare meddelar sitt kontonummer på en blankett. Pension recipients living in Australia provide their account number on a form. Lataa PDF
Regressi- ja perimisilmoitus ETK/Kela 7025 Lomakkeella ilmoitetaan Kelan myöntämästä etuudesta eläkelaitokselle. Eläkelaitoksen päätöksen muutoksenhaun jälkeen mahdollisesti maksettava etuus peritään regressinä Kelalle. Lataa PDF
Regressi- ja perimisilmoitus ETK/Kela 7026 Lomakkeella ilmoitetaan eläkelaitokselle, että Kelalla on regressi/perimisvaatimus muun laitoksen maksamaan perhe-eläkkeeseen. Lataa PDF
Ilmoitus tilinumerosta / Account number notification KV 3 Amerikan yhdysvalloissa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. Pension recipients living in the United States of America provide their account number on a form. Lataa PDF
Ilmoitus tilinumerosta / Account number notification KV 5 Kanadassa asuva eläkkeensaaja ilmoittaa lomakkeella tilinumeronsa. Pension recipients living in Canada provide their account number on a form. Lataa PDF