Työntekijän sairauspoissaolo

Kun työnantaja maksaa työntekijälleen palkkaa työkyvyttömyydestä johtuvan poissaolon ajalta, Kela voi yhtäjaksoisen omavastuuajan jälkeen maksaa sairauspäivärahan tai osasairauspäivärahan työnantajalle.

Työnantajan tehtävä on kertoa työntekijöilleen työpaikan sairauspoissaoloihin liittyvistä käytännöistä ja tarjoamistaan työterveyshuollon palveluista. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan aina lääkärintodistus.