Työnantajan hakemus tai ilmoitus

Työnantaja voi tehdä lähes kaikki hakemukset ja ilmoitukset sekä päivittää yhteys- ja tilitietonsa verkossa. Hakemuksia ja ilmoituksia voi yleensä tehdä tulostettavilla pdf-lomakkeilla.

Suomi.fi korvaa Katso-tunnisteen

Tunnistautuminen työnantajien asiointipalveluihin muuttuu vuosina 2019–2020, kun Suomi.fi-tunnistus korvaa Katso-tunnisteen ja palveluihin tarvitaan uudet Suomi.fi-valtuudet ja valtuuskoodit.

Kaupparekisteriin merkityn työnantajan edustaja voi syksyllä 2019 alkaa myöntää valtuuksia palvelujen käyttäjille, kun Kelan valtuuskoodit on julkaistu.

Kela kertoo muutoksesta palveluittain.
 

Liitteiden toimittaminen

Työnantajien asiointipalveluissa ei voi toistaiseksi lähettää liitteitä, vaan ne pitää toimittaa Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Joidenkin liitteiden postitusta voivat korvata myös muut sähköiset palvelut, jos työnantaja tai työnantajan puolesta asioiva taho on ottanut ne käyttöönsä. Tällainen on esimerkiksi sähköisten lääkärintodistusten välitys Kelaan kanta.fin kautta.

Tulorekisteri vähentää lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta. Se helpottaa sekä työntekijöiden että työnantajien päivärahahakemuksia. Vuodesta 2020 alkaen Kela saa rekisteristä tiedot 12 kuukauden tuloista, joiden pohjalta päivärahan määrä lasketaan.

Lue lisää