Työnantajan hakemus tai ilmoitus

Työnantaja voi tehdä lähes kaikki hakemukset ja ilmoitukset sekä päivittää yhteys- ja tilitietonsa verkossa. Hakemuksia ja ilmoituksia voi yleensä tehdä myös tulostettavilla pdf-lomakkeilla.

Suomi.fi on korvannut Katson

Asiointipalvelujen käyttäjät tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet organisaatiolta jonka nimissä toimivat.

Virkailijavaltuuttamispalvelun avulla valtuuksia pääsevät antamaan myös ne yritykset ja yhteisöt, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia suoraan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Kela kertoo muutoksesta palveluittain.

Liitteiden toimittaminen

Työnantajien asiointipalveluissa ei voi toistaiseksi lähettää liitteitä, vaan ne pitää toimittaa Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Tulorekisteri vähentää lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta. Se helpottaa sekä työntekijöiden että työnantajien päivärahahakemuksia. Vuodesta 2020 alkaen Kela saa rekisteristä tiedot 12 kuukauden tuloista, joiden pohjalta päivärahan määrä lasketaan.

Sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvittavaa lääkärintodistusta työkyvyttömyydestä ei enää tarvita, jos sähköinen lääkärintodistus on välitetty vastaanotolta Kelaan.

Sähköinen lääkärintodistus

Lääkärintodistuksia tulee Kelaan yhä enemmän sähköisesti suoraan hoitavalta taholta. Jos todistus on jo välitetty sähköisesti Kanta-palvelun kautta Kelaan, työnantajan ei tarvitse toimittaa lääkärin käsin allekirjoittamaa todistusta. Todistuksessa lukee tieto siitä, että lääkärintodistus on välitetty Kelaan.

Työnantajan ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta Kelaan myöskään silloin, jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijä lähettää todistuksen itse Kelaan.

Kela tarvitsee lääkärin allekirjoittaman lääkärintodistuksen silloin, jos työntekijä on kieltänyt todistuksen sähköisen välittämisen Kelaan tai jos todistuksen välitys epäonnistuu tai se ei ole mahdollista.

Tilinumeron ilmoittaminen

Päivärahoja, vuosilomakustannusta ja perhevapaakorvausta varten työnantajan tilinumero ilmoitetaan ja muutetaan Työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y122.

Työterveyshuollon kustannusten korvaus maksetaan aina sille tilille, joka on ilmoitettu tuoreimmassa työterveyshuollon korvaushakemuksessa. Päiväraha-asioita varten ilmoitettu tilinumero ei välity työterveyshuollon kustannusten korvauksiin eikä toisinpäin.

Lue lisää