Työnantajan hakemus tai ilmoitus

Työnantaja voi tehdä lähes kaikki hakemukset ja ilmoitukset verkossa, johon kirjaudutaan Katso-tunnisteella. Vuoden 2019 lopussa Katso-tunniste alkaa korvautua Suomi.fi-tunnisteella. Suomi.fi-tunniste vaatii uudet valtuudet ja valtuuskoodit. Hakemusten ja ilmoitusten tekemisessä voi käyttää myös tulostettavia pdf-lomakkeita.

Kela julkaisee asiointipalvelujensa uudet Suomi.fi-valtuuskoodit kesän 2019 aikana. Sen jälkeen henkilö, joka työssään tarvitsee työnantajaorganisaation valtuuksia Kelan asiointipalveluihin, voi hakea tarvitsemiaan valtuuskoodeja ja käyttöoikeusrooleja.

Kaupparekisteriin merkityn työnantajan edustaja voi myös oma-aloitteisesti alkaa myöntää valtuuksia niitä tarvitseville heti, kun Kelan valtuuskoodit on julkaistu.

Liitteiden toimittaminen

Työnantajien asiointipalveluissa ei voi toistaiseksi lähettää liitteitä, vaan ne pitää toimittaa Kelaan postitse.

Joidenkin liitteiden postitusta voivat korvata muut sähköiset palvelut, jos työnantaja tai työnantajan puolesta asioiva taho on ottanut ne käyttöönsä. Tällainen on esimerkiksi sähköisten lääkärintodistusten välitys Kelaan kanta.fin kautta.

Tulorekisteri vähentää lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta. Se helpottaa sekä työntekijöiden että työnantajien päivärahahakemuksia. Kela alkaa saada vuodesta 2020 alkaen rekisteristä tuoreet tiedot 12 kuukauden tuloista ja pääsee laskemaan ja pääsee laskemaan päivärahan määrän tulorekisteristä saatavien tietojen perusteella.

Lue lisää