Työnantajan hakemus tai ilmoitus

Työnantaja voi tehdä lähes kaikki hakemukset ja ilmoitukset sekä päivittää yhteys- ja tilitietonsa verkossa. Hakemuksia ja ilmoituksia voi yleensä tehdä myös tulostettavilla pdf-lomakkeilla.

Suomi.fi on korvannut Katson

Suomi.fi-tunnistus korvasi vuoden 2021 alussa Katso-tunnisteen ja palveluihin tarvitaan uudet Suomi.fi-valtuudet.

Kaikki työnantajat voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia alkaen.
Virkailijavaltuuttamispalvelun avulla valtuuksia pääsevät antamaan myös ne yritykset ja yhteisöt, jotka eivät pysty tekemään sähköisiä valtuutuksia suoraan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Kela kertoo muutoksesta palveluittain.

Liitteiden toimittaminen

Työnantajien asiointipalveluissa ei voi toistaiseksi lähettää liitteitä, vaan ne pitää toimittaa Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus työkyvyttömyydestä. Lääkärintodistuksia tulee Kelaan yhä enemmän sähköisesti suoraan hoitavalta taholta. Jos todistus on jo välitetty sähköisesti Kanta-palvelun kautta Kelaan, työnantajan ei tarvitse toimittaa lääkärin käsin allekirjoittamaa todistusta. Todistuksessa lukee tieto siitä, että lääkärintodistus on välitetty Kelaan.

Työnantajan ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta Kelaan myöskään silloin, jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijä lähettää todistuksen itse Kelaan.

Kela tarvitsee lääkärin allekirjoittaman lääkärintodistuksen silloin, jos työntekijä on kieltänyt todistuksen sähköisen välittämisen Kelaan tai jos todistuksen välitys epäonnistuu tai se ei ole mahdollista.

Tulorekisteri vähentää lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta. Se helpottaa sekä työntekijöiden että työnantajien päivärahahakemuksia. Vuodesta 2020 alkaen Kela saa rekisteristä tiedot 12 kuukauden tuloista, joiden pohjalta päivärahan määrä lasketaan.

Lue lisää