Työnantajan hakemus tai ilmoitus

Työnantaja voi tehdä lähes kaikki hakemukset ja ilmoitukset sekä päivittää yhteys- ja tilitietonsa verkossa. Hakemuksia ja ilmoituksia voi yleensä tehdä myös tulostettavilla pdf-lomakkeilla.

Liitteiden toimittaminen

Työnantajien asiointipalveluissa ei voi toistaiseksi lähettää liitteitä, vaan ne pitää toimittaa Kelaan postitse tai suojatulla sähköpostilla.

Katso ohjeet liitteiden lähettämiseen 

Tulorekisteri vähentää lisäselvitysten ja liitteiden tarvetta. Se helpottaa sekä työntekijöiden että työnantajien päivärahahakemuksia. Kela saa tulorekisteristä tiedot 12 kuukauden tuloista, joiden pohjalta päivärahan määrä lasketaan. Lisäksi tarvitaan kuitenkin päivärahahakemus.

Sähköinen lääkärintodistus

Sairauspäivärahahakemuksen liitteeksi ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta, jos hoitava taho on välittänyt lääkärintodistuksen sähköisesti Kelaan. Tieto sähköisestä välityksestä lukee lääkärintodistuksessa.

Työnantajan ei tarvitse lähettää lääkärintodistusta Kelaan myöskään silloin, jos työnantaja ja työntekijä ovat sopineet, että työntekijä toimittaa todistuksen itse Kelaan.

Kela tarvitsee lääkärin allekirjoittaman paperisen lääkärintodistuksen silloin, kun

 •  työntekijä on kieltänyt todistuksen sähköisen välittämisen Kelaan
 •  sähköinen välitys epäonnistuu
 •  sähköinen välitys ei ole mahdollista. 

Lue lisää sähköisistä lääkärintodistuksista: Sähköiset lääkärinlausunnot ja -todistukset – Yhteistyökumppanit – kela.fi

Tilinumeron ilmoittaminen tai muutos

Päiväraha-asioissa sekä vuosilomakustannus- ja perhevapaakorvauksia varten työnantajan tilinumero ilmoitetaan ja muutetaan Työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella Y122 (pdf).

Ilmoita tilinumero ensisijaisesti aina Työnantajan asiointipalvelussa. Lomake Y122 on vain työnantajille, jotka eivät voi käyttää työnantajan sähköistä asiointia.

Lomake Y122 tulee aina olla allekirjoitettu. Sen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolla on ilmoittavan organisaation nimenkirjoitusoikeus. Kela tarkistaa virallisista rekistereistä, onko ilmoittajalla oikeus edustaa kyseistä työnantajaa. Työnantajalle myönnettävää etuutta ei voida maksaa lomakkeella ilmoitettavalle pankkitilille ennen kuin lomake on saatu oikean henkilön allekirjoittamana.

Työterveyshuollon kustannusten korvaamista varten tilinumero pitää ilmoittaa työterveyshuollon korvaushakemuksessa. Päiväraha-asioita varten ilmoitettu tilinumero ei välity Kelan järjestelmien välillä työterveyshuollon korvauksiin eikä päinvastoin.

Katso opas tilinumeron ilmoittamisesta

Työnantajan hakuajat 

Työnantajilla on etuuksiin eri hakuajat kuin henkilöasiakkailla. Jos työnantajan hakemus tai ilmoitus viipyy pitkään, se voi viivästyttää työntekijälle kuuluvan etuuden maksamista.
Yleisimpien etuuksien hakuajat ovat seuraavat:

Sairauspäivärahat     

 • Sairauspäiväraha: 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.
 • Osasairauspäiväraha: 2 kuukauden kuluessa omavastuuajan päättymisestä tai osa-aikatyön alkamisesta.
 • Tartuntatautipäiväraha: 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada.
 • Luovutuspäiväraha: 2 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Lue lisää sairauspoissaoloista 

Työterveyshuolto 

 • Työterveyshuollon kustannusten korvaus: 6 kuukauden kuluessa työnantajan tilikauden päättymisestä. 

Lue lisää työterveyshuollon kustannusten korvauksista 

Perhevapaisiin liittyvät etuudet    

 • Työnantaja tekee hakemuksen vanhempainpäivärahakausista Kelaan viimeistään silloin, kun perhevapaa-aika päättyy ja palkka on maksettu. 
 • Lomakustannuskorvaus: 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.
 • Perhevapaakorvaus: 6 kuukauden kuluessa vanhempainpäivärahakauden päättymisestä.

Työntekijä hakee etuuksia näin:

 • Äitiysrahaa viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa
 • Erityisäitiysrahaa 4 kuukauden kuluessa siitä, kun on jäänyt pois työstä
 • Vanhempainrahaa viimeistään 1 kuukausi ennen vanhempainrahakauden alkua
 • isyysrahaa viimeistään 2 kuukauden kuluttua siitä, kun lapsi on täyttänyt 2 vuotta tai adoptiosta on kulunut 2 vuotta.

Lue lisää työntekijän perhevapaista 

KIILA-kuntoutuskurssit

Lue lisää