Opiskelijat

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Koulumatkatuki KM 1 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden päivittäisiä koulumatkoja koskeva koulumatkatukihakemus. Lataa PDF
Hakemus - Opintotuki - Ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, kansanopisto- ja urheiluopistokoulutus, aikuisten perusopetus OT 1 Lomakkeella haetaan opintotukea toisen asteen opintoihin. Lataa PDF

Hae verkossa
Ilmoitus – Tilinumeron muutos – Henkilöasiakas Y 121 Lomakkeella Kelan henkilöasiakas ilmoittaa uuden tilinumeronsa Kelaan. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Muutosilmoitus - Opintotuki OT 15 Ilmoitus opintotukeen vaikuttavista olosuhteiden muutoksista ja lisätuen hakeminen. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Opintotuki - Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Lomakkeella haetaan opintotukea korkeakouluopintoihin. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Opintolainahyvitys OT 30 Lomakkeella ne korkeakoulututkinnon suorittaneet, joilla on opintolainaa, hakevat opintolainahyvitystä. Lataa PDF
Liite ulkomaalaisen opintotukihakemukseen OT 10 Ulkomaalainen, joka ei ole aiemmin saanut opintotukea, liittää lomakkeen opintotukihakemukseen. Lataa PDF
Hakemus - Korkoavustus OT 7 Hakemus valtion takaaman opintolainan korkojen maksamisesta valtion varoista pienituloisuuden perusteella. Lataa PDF
Ilmoitus - Tilinumero - Edunvalvoja/edunvalvontavaltuutettu E 41 Lomakkeella edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu ilmoittaa päämiehensä tilinumeron, jolle Kelan etuus maksetaan. Lataa PDF
Ilmoitus - Ulkomaisessa oppilaitoksessa suoritettu tutkinto OT 29 Lomakkeella opiskelija ilmoittaa suoritetusta tutkinnosta ulkomailla (eläke-etuutta ja opintolainavähennystä tai -hyvitystä varten) Lataa PDF
Muutosilmoitus - Koulumatkatuki KM 4 Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden päivittäisiä koulumatkoja koskeva koulumatkatuen muutosilmoitus (lakkauttaminen ja tarkistaminen). Lataa PDF
Ilmoitus - Etuuden maksaminen kunnalle EV 255 Lomakkeella haetaan etuuden maksamista kunnalle asiakasmaksulain 14 §:n tai toimeentulotukilain 23 §:n perusteella. Lataa PDF
Hakemus - Opintotuki - Ulkomailla tutkintoa suorittavat OT 3 Ei koske Suomessa suoritettavaan tutkintoon liittyviä opintoja. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Selvitys kesken olevasta opintokokonaisuudesta OT 17 Selvityksellä opiskelija voi ilmoittaa Kelaan kesken olevasta opintokokonaisuudesta, jota ei vielä ole merkitty opintosuoritusrekisteriin. Selvitys voi olla tarpeellinen esimerkiksi opintojen edistymisen seurannan yhteydessä. Lataa PDF
Hakemus - Aikuiskoulutustuen opintolainan valtiontakaus OT 12 Aikuiskoulutustuen saajalle myönnettävän opintolainan valtiontakaushakemus. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Oppilaitoksen valvontailmoitus OT 5 Lomakkeella tehdään ilmoitus opintotuen vastuuyksikköön, jos opiskelijalla ei ole opintotuen saantiin edellytyksiä ja/tai opintotuen keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen on aihetta. Lataa PDF
Selvitys liikamaksusta Y 14 Lomakkeella voit antaa selvityksen liikamaksuun johtaneista syistä ja taloudellisesta tilanteestasi ennen takaisinperintäpäätöksen antamista. Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Hakemus - Maksuvapautus opintolainan takaussaatavasta OG 6 Lomakkeella haetaan maksuvapautusta opintolainan takaussaatavan koroista tai koko velasta. Lataa PDF
Vastaus selvityspyyntöön opintojen edistymisestä OT 28L Selvitys korkeakouluopiskelijan opintojen riittämättömästä edistymisestä. Lataa PDF
Valtakirja - Etuuden maksaminen kuolinpesälle EV 111 Lomakkeella kuolinpesän osakas antaa valtuutuksen kuolinpesälle maksettavan Kelan etuuden nostamiseen. Lataa PDF
Ilmoitus - Opintotuen peruminen, lakkauttaminen tai palauttaminen OT 16 Lomakkeella opintotuen saaja ilmoittaa opintotuen perumisesta tai opintotuen vapaaehtoisesta palauttamisesta vuositulorajan korottamiseksi tai tukikuukauden säästämiseksi. Lataa PDF

Tee ilmoitus verkossa
Hakemus - Opintolainavähennys OT 20 Koskee vain korkeakoulututkinnon suorittaneita, joilla on opintolainaa. Lataa PDF