Sairaanhoidon korvaukset

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Hakemus - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 127 Lomakkeella haetaan korvausta Suomessa syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta tai synnytyksestä. Lataa PDF
Hakemus - Matkakorvaus SV 4 Lomakkeella haetaan korvausta matkakustannuksista, jotka ovat aiheutuneet sairaudesta, raskaudesta, synnytyksestä tai Kelan järjestämästä kuntoutuksesta. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Hakemus - Kela-kortti SV 157 Lomakkeella haetaan uutta Kela-korttia Suomeen muutettaessa tai kadonneen tai tuhoutuneen tilalle. Lataa PDF
Hakemus - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 128 Lomakkeella haetaan korvausta ulkomailla syntyneistä sairaanhoidon kustannuksista. Lataa PDF
Selvitys tapaturmasta SV 143 Selvitys tapaturmasta täytetään, jos haetaan korvausta tapaturman perusteella. Lataa PDF
Hakemus - Eurooppalainen sairaanhoitokortti SV 193 Lomakkeella haetaan eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Lataa PDF

Tee hakemus verkossa
Tilitys Suomessa syntyneistä sairausvakuutuslain mukaisista sairaanhoitokustannuksista SV 131 Työnantajan, sosiaalihuollon toimielimen, muun tilityksen tekijän tilityslomake Lataa PDF
Lomakkeen SV 210, Selvitys ja korvaushakemus sairaankuljetuksesta, täyttöohjeita SV 210T - Lataa PDF
Tilitys matkakustannuksista - valtakirjasopimusmenettelyssä / suorakorvausmenettelyssä SV 130 - Lataa PDF
Ehdotus takaisinmaksusta Y 81 Lomakkeella tehdään ehdotus takaisinperinnän takaisinmaksusta. Lataa PDF
Hakemus - Lupa saada hoitoa asuinvaltion ulkopuolella SV 129 Lomakkeella haetaan lupa saada hoitoa toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä. Käsittelyä varten tarvitaan tietoja ko. sairauden, sairaanhoidon tai toimenpiteen lääketieteellisistä perusteista. Lataa PDF
Vakuutusyhtiön / työnantajan tilitys - Ulkomailla syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 133 Huom! Lomake on uudistettu 1.1.2014 lainmuutoksesta johtuen. Ennen 1.1.2014 syntyneet kustannukset korvataan kyseisenä ajankohtana voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti. Lataa PDF
Palveluntuottajan tilitys - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset SV 132 Palveluntuottajan tilitys - Suomessa syntyneet sairaanhoitokustannukset Lataa PDF
Hakemus - Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa (kausityöntekijä) SV 139 Kausityöntekijä hakee lomakkeella asiakirjaa Todistus oikeudesta hoitoetuuksiin Suomessa, jos hän on tullut työskentelemään Suomeen EU- ja Eta-maiden, Sveitsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan (Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin) ulkopuolelta. Lataa PDF