Työterveyshuolto

Lomakkeen nimi Tunnus Kuvaus Linkki
Työnantajan hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98 TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus. Lomaketta käytetään tilikausien 2020 ja 2021 kustannuksista. Lataa PDF

Hae verkossa
Yrittäjän hakemus – Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 110 TTH Yrittäjän hakemuslomake työterveyshuollon kustannuksista. Hakemuslomakkeeseen liitetään selvityslomakkeita SV 111 TTH ja/tai SV 113 TTH. Lataa PDF
Selvitys - Palveluntuottajan antamat tiedot yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuollosta SV 111 TTH Työterveyshuollon palvelujen tuottajan selvitys yrittäjälle annetusta työterveyshuollosta. Liitetään hakemuslomakkeeseen SV 114 TTH. Maatalousyrittäjän työpaikkaselvitys (tilakäynti) ilmoitetaan lomakkeella SV 113 TTH. Lataa PDF
Yrittäjän hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät ensiapuvalmiuden ja matkojen kustannukset SV 116 TTH Yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelain piiriin kuuluvan yrittäjän korvaushakemus työterveyshuoltoon liittyvistä ensiapuvalmius- ja matkakustannuksista. Lataa PDF
Selvitys - Palveluntuottajan antamat tiedot maatalousyrittäjän työpaikkaselvityksestä SV 113 TTH Työterveyshuollon palveluntuottajan laatima selvitys maatalousyrittäjälle tekemästään työpaikkaselvityksestä. Selvityslomake liitetään lomakkeeseen SV 114 TTH Terveyskeskuksen tilitys. Lataa PDF
Työnantajan hakemus - Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 98a TTH Tällä lomakkeella työnantaja hakee korvausta työterveyshuollon kustannuksista. Täytä hakemus verkossa, jos sinulla on y-tunnus. Lomaketta käytetään tilikauden 2022 kustannuksista alkaen. Lataa PDF

Hae verkossa
Tilitys - Yrittäjän tai maatalousyrittäjän työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset SV 114 TTH Työterveyshuollon palveluntuottaja hakee lomakkeella korvausta yrittäjille järjestämistään työterveyshuoltopalveluista. Lomakkeeseen liitetään joko SV 111 TTH tai SV 113 TTH selvityslomakkeita. Lataa PDF