Kontaktuppgifter till sakkunniga | Om FPA | FPAGå till innehållet

Kontaktuppgifter till sakkunniga

Redaktörers och massmediernas frågor om olika förmåner besvaras av sakkunniga vid FPA. 

De sakkunniga som har * framför namnet betjänar även på svenska.

Välj det ämnesområde som din fråga gäller

Allmänt bostadsbidrag

Specialplanerare Mirja Peltonen 020 635 9713020 635 9713
Jurist Rita Lääkkölä 020 624 2057020 624 2057  
Förmånschef Filippa Nikkinen 020 634 2511020 634 2511

Bostadsbidrag för pensionstagare

Ansvarig planerare Katri Sillanpää 020 634 3691020 634 3691
Förmånschef Pirjo Raute 020 634 3580020 634 3580

Se även studiestödets bostadstillägg

Statistik över bostadbidragen

Specialist Markus Valle 020 634 1681020 634 1681
Specialist Margit Tepponen 020 634 1825020 634 1825

Forskning om bostadbidragen

Forskningschef Signe Jauhiainen 020 634 1958020 634 1958

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (handläggning, medicinska bedömningar)

Enhetschef Matti Hynninen 020 634 3387020 634 3387
Överläkare Marjo Parkkila-Harju 020 634 3315020 634 3315
Planerare Mikko Nevalainen 020 634 3407020 634 3407

Sjukpension, rehabiliteringsstöd (lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet)

Förmånschef Milla Kaitola 020 634 0110020 634 0110
Ansvarig planerare Heidi Heikura 020 634 3580020 634 3580

Folkpension, ålderspension, förtida ålderspension

Ansvarig planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3653020 634 3653
Förmånschef Pirjo Raute 020 634 3580020 634 3580

Familjepensioner (efterlevandepension, barnpension)

Jurist Kaisa Seppänen 020 634 3653020 634 3653
Förmånschef Pirjo Raute 020 634 3580020 634 3580

Garantipension

Ansvarig planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358020 634 3358
Förmånschef Pirjo Raute 020 634 3580020 634 3580

Arbetspensioner

Pensionsskyddscentralen www.etk.fi

Forskning om familjepensioner

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 020 634 1355020 634 1355

Forskning om folkpensionstagare

Forskningschef Karoliina Koskenvuo 020 634 1355020 634 1355

Forskning om sjukpensioner

Forskningschef Jenni Blomgren 020 634 1358020 634 1358
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 020 634 1355020 634 1355

Pensionsstatistik

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372020 634 1372

Det europeiska sjukvårdskortet

Jurist Jasmina Kähkönen 020 634 4102020 634 4102
Planerare Karoliina Andersson 020 634 2653020 634 2653
Planerare Roosa Könönen 020 634 3805020 634 3805

Rehabiliteringspenning

Jurist Hanna Tervahauta 050 550 1361050 550 1361

Att omfattas av den finländska sociala tryggheten

Jurist Antti Klemola 020 634 3932020 634 3932
Kompetenscenterchef Suvi Rasimus 020 634 1949020 634 1949

Familjeförmåner

Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Tiina Äijälä 020 634 1875020 634 1875
Planerare Anniina Kuokka 020 635 3472020 635 3472

Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning

Planerare Anna Lindholm 020 634 6584020 634 6584

Arbetslöshetsförmåner

Jurist Antti Ristimäki 020 634 2194020 634 2194
Planerare Pia Kareinen 020 634 3301020 634 3301

FPA-pensioner

Jurist Laila Aho 020 634 3577020 634 3577

Sjukpension

Förmånschef Milla Kaitola 020 634 0110020 634 0110
Ansvarig planerare Heidi Heikura 020 634 3385020 634 3385
(Arbetspensioner www.etk.fi)

Handikappförmåner

Se Förmåner för funktionshindrade

Studiestöd

Jurist Reeta Paatelma 020 635 4333020 635 4333
Jurist Linda Reinikainen 020 634 0385020 634 0385

Statistik över ärenden som gäller internationella frågor

Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372020 634 1372
Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358020 634 1358

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 020 634 3229020 634 3229
Förmånschef Riikka Palomäki 020 635 5831020 635 5831
Planerare Merja Larikka 020 634 3518020 634 3518
Planerare Anne Leskelä 050 409 1447050 409 1447
Ansvarig sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945020 634 3945

Specialplanerare Otto Talvitie 020 635 0054020 635 0054 

Planerare Eero Liitiä 020 634 1224020 634 1224

Planerare  Anne Hauta 020 635 5236020 635 5236

Förmånschef Riikka Palomäki 020 635 5831020 635 5831

Kompetenscenterchef Reija Jääskeläinen 020 634 3229020 634 3229

Förmånschef Piia Kuusisto 020 634 3415020 634 3415
Planerare Irene Hiljanen 020 635 1552020 635 1552

Statistik över skolresestödet

Statistikspecialist Terhi Rautesalo 020 634 1528020 634 1528
Statistikspecialist Niko Tanski 020 634 1655020 634 1655

Rehabilitering som ordnas av FPA

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996020 634 3996
Förmånschef Tuula Ahlgren 020 634  3284020 634  3284
Förmånschef Seija Sukula 020 634 2747020 634 2747
Överläkare Kirsi Vainiemi 020 634 3230020 634 3230

Yrkesinriktad rehabilitering

Förmånschef Milla Kaitola 020 634 0110020 634 0110
Ansvarig planerare Marjaana Pajunen 020 634 2763020 634 2763

Krävande medicinsk rehabilitering

Ansvarig planerare Irma Paso 020 635 4226020 635 4226

Rehabilitering enligt prövning

Ansvarig planerare Kati Salonpää 050 551 4952050 551 4952

Utvecklingsprojekt

Teamchef Hanna Pakkala 020 634 3241020 634 3241

Psykisk rehabilitering, rehabiliterande psykoterapi

Ansvarig planerare Minna Kuoppala 020 635 4558020 635 4558

Rehabiliteringsstatistik

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535020 634 1535
Statistikspecialist Aino Wegelius 020 634 1610020 634 1610

Forskning kring yrkesinriktad rehabilitering

Forskningschef Riitta Seppänen-Järvelä 020 634 1535020 634 1535
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 020 634 1355020 634 1355

Forskning kring utvecklingsprojekten

Specialforskare Sari Miettinen 020 634 1991020 634 1991

Rehabiliteringspenning

Förmånschef Milla Kaitola 020 634 0110020 634 0110
Ansvarig planerare Marjut Hevosmaa 020 635 4373020 635 4373

Statistik över rehabiliteringspenningen

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535020 634 1535

Moderskapsunderstöd

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Kaisa Rainakari 020 634 3334 020 634 3334

Moderskapsförpackningen (innehållet)

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Planerare Veera Petäjä 020 634 3498020 634 3498

Moderskapsförpackningen (upphandlingen)

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Upphandlingsspecialist Sanna Lempiäinen 020 634 1581020 634 1581
Upphandlingschef Hannamaija Haiminen 020 634 1356020 634 1356

Adoptionsbidrag

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Elina Sandfall 020 634 1020020 634 1020

Föräldradagpenningar (graviditetspenning, föräldrapenning och partiell föräldrapenning), semesterkostnadsersättning

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Elina Sandfall 020 634 1020020 634 1020

Särskild graviditetspenning

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Elina Sandfall 020 634 1020020 634 1020
Ansvarig sakkunnigläkare Johanna Repo 020 634 3334020 634 3334

Barnbidrag

Förmånschef Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Kaisa Rainakari 020 634 3334020 634 3334 

Stöd för hemvård av barn, stöd för privat vård, partiell vårdpenning, flexibel vårdpenning

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Elina Sandfall 020 634 1020020 634 1020

Underhållsstöd

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Kaisa Rainakari 020 634 3334020 634 3334 

Indrivning av underhållsbidrag

Jurist Antti Partanen 020 635 7304020 635 7304
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648020 634 6648

Familjeledighetsersättning

Jurist Johanna Aholainen 020 634 3975020 634 3975
Jurist Elina Sandfall 020 634 1020020 634 1020

Statistik över familjeförmåner

Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372020 634 1372
Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358020 634 1358

Forskning om familjeförmåner

Forskare Anneli Miettinen 020 634 4129020 634 4129
Forskare Miia Saarikallio-Torp 020 634 1968020 634 1968

Läkemedelsersättningar

Förmånschef Jaana Kruuti 020 634 3427020 634 3427
Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944020 634 3944
Specialplanerare Maria Karjaluoto 020 634 3521020 634 3521
Ansvarig sakkunnigläkare Katariina Klintrup 020 634 2722020 634 2722
Planerare Päivi Puustinen 020 634 3784020 634 3784

Forskning om läkemedel

Chef för forskningsgrupp Hanna Koskinen 050 551 7152050 551 7152

Läkemedelsstatistik

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535020 634 1535
Statistikspecialist Aino Wegelius 020 634 1610020 634 1610

Studiepenning, bostadstillägg, statsgaranti för studielån och måltidsstöd

Specialplanerare Ilpo Lahtinen 020 634 3254020 634 3254
Förmånschef Piia Kuusisto 020 634 3415020 634 3415

Räntebidrag, studielånsavdrag, studielånskompensation och lånegaranti i samband med vuxenutbildningsstöd

*Specialplanerare Ilpo Lahtinen 020 634 3254020 634 3254
Planerare Sari Miettunen 020 634 6722020 634 6722
Förmånschef Piia Kuusisto 020 634 3415020 634 3415

Indrivning av borgensansvarsfordringar gällande studielån

Enhetschef Suvi Onninen 020 634 3942020 634 3942
Teamchef Emmi Lehtonen 020 634 0043020 634 0043
Jurist Mari Jaakkola 020 634 0227020 634 0227
Planerare Vibeke Jensen 020 634 6648020 634 6648

Statistik över studiestödet

Statistikspecialist Terhi Rautesalo 020 634 1528020 634 1528  
Statistikspecialist Niko Tanski 020 634 1655020 634 1655

Forskning om studiestöd

Forskningschef Signe Jauhiainen 020 634 1958020 634 1958

Ordnande av studerandehälsovård för högskolestuderande

Chef för centret Reija Jääskeläinen 020 634 3229020 634 3229
Förmånschef Kirsi Airinen 020 634 3238020 634 3238
Ansvarig planerare Mari Stenberg 020 634 3898020 634 3898
Planerare Erika Juutinen 020 634 0289 020 634 0289 
Planerare Maisa Vehviläinen 020 635 4195020 635 4195
Ansvarig sakkunnigläkare Margit Jokela 020 634 3690020 634 3690

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Teamchef Emmi Lehtonen 020 634 0043020 634 0043
Jurist Mari Jaakkola 020 634 0227020 634 0227

Forskning om studerandehälsovård

Specialforskare Timo Hujanen 020 634 1931020 634 1931
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 020 634 1355020 634 1355

Internationella sjukvårdsförmåner som beviljas av FPA:

Rätt till sjukvård i Finland och utomlands

Planerare Karoliina Andersson 020 634 2653020 634 2653
Planerare Roosa Könönen 020 634 3805020 634 3805
Jurist Jasmina Kähkönen 020 634 4102020 634 4102

Internationella sjukvårdsersättningar, inkl. resor (ersättning för sjukvårdskostnader som uppstått utomlands och i Finland)

Planerare Johanna Eklund 020 635 1996020 635 1996
Juristi Maija Hirvi 020 634 3517020 634 3517

Planerad vård med förhandstillstånd

Planerare Karoliina Andersson 020 634 2653020 634 2653 
Jurist Jasmina Kähkönen 020 634 4102020 634 4102

Internationella sjukvårdsersättningar mellan länder

Planerare Hanna Hypen 020 635 1787020 635 1787
Planerare Satu Winberg 020 634 3938020 634 3938 

Statlig ersättning

Planerare Johanna Eklund 020 635 1996020 635 1996
Jurist Maija Hirvi 020 634 3517020 634 3517

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands

Specialist Mira Rantakeisu 020 634 3369020 634 3369
Specialist Tuuli Ainiala 020 634 3680020 634 3680

Ömsesidigt erkännande av recept (inkl. europeiska recept)

Provisor Jaana Harsia-Alatalo 020 634 3944020 634 3944
Specialist Mira Rantakeisu 020 634 3369020 634 3369

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård; tjänster och mediekontakter

Chef för kontaktpunkten Marika Lahtivirta 020 634 3454020 634 3454
Kommunikationsspecialist Annamari Qvist 020 634 3866020 634 3866

Forskning om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

Forskare Anna-Kaisa E. Tuovinen 020 634 1960020 634 1960

Ersättning för läkararvoden, undersökningar och behandling, taxor

Chef för centret Reija Jääskeläinen 020 634 3229020 634 3229
Förmånschef Riikka Palomäki 020 635 5831020 635 5831
Planerare Merja Larikka 020 634 3518020 634 3518
Planerare Anne Leskelä 050 409 1447
Ansvarig sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945020 634 3945

Statistik över sjukvårdsersättningar

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535020 634 1535
Statistikspecialist Aino Wegelius 020 634 1610020 634 1610

Forskning om läkararvoden, undersökningar och behandling

Forskningschef Jenni Blomgren 020 634 1893020 634 1893

Sjukdagpenning, allmänna förfrågningar

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996020 634 3996
Överläkare Kirsi Vainiemi 020 634 3230020 634 3230
Förmånschef Milla Kaitola 020 634 3230020 634 3230
Ansvarig planerare Seija Arjoranta 020 635 9611020 635 9611

Partiell sjukdagpenning

Förmånschef Milla Kaitola 020 634 0110020 634 0110
Ansvarig planerare Seija Arjoranta 020 635 9611020 635 9611

Statistik över sjukdagpenningar

Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372020 634 1372
Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358020 634 1358

Forskning om sjukdagpenningar

Forskningschef Jenni Blomgren 020 634 1893020 634 1893

Militärunderstödets grundunderstöd, bostadsunderstöd, särskilda understöd

Specialplanerare Mirja Peltonen 020 635 9713020 635 9713
Jurist Rita Lääkkölä 020 634 2057020 634 2057

Statistik över militärunderstödet

Statistikspecialist Markus Valle 020 634 1681020 634 1681
Statistikspecialist Margit Tepponen 020 634 1825020 634 1825

FPA:s riktlinjer gällande utkomststödet

Förmånschef Marja-Leena Valkonen 020 634 3382020 634 3382
Direktör för serviceenheten för grundläggande utkomststöd Petri Hannula 020 635 8701020 635 8701

Forskning om utkomststödet

Forskare Tuija Korpela 020 634 1945020 634 1945
Forskare Hanna-Mari Heinonen 020 634 0622020 634 0622

Statistik över utkomststödet

Statistikspecialist Markus Valle 020 634 1681020 634 1681
Statistikspecialist Margit Tepponen 020 634 1825020 634 1825

Handläggning, medicinska bedömningar

Enhetschef Matti Hynninen 020 634 3387020 634 3387
Överläkare Marjo Parkkila-Harju 020 634 3315020 634 3315
Planerare Mikko Nevalainen 020 634 3407020 634 3407

Lagstiftning, anvisningar, utveckling av verkställandet

Förmånschef Milla Kaitola 020 634 1893020 634 1893
Ansvarig planerare Heidi Heikura 020 634 3385020 634 3385

Forskning kring tidsbegränsad sjukpension

Forskningschef Jenni Blomgren 020 634 1893020 634 1893
Forskningschef Karoliina Koskenvuo 020 634 1355020 634 1355

Grunddagpenning, arbetsmarknadsstöd, alterneringsersättning

Jurist Antti Ristimäki 020 634 2194020 634 2194

Statistik över arbetslöshetsförmåner

Specialist Markus Valle 020 634 1681020 634 1681
Specialist Margit Tepponen 020 634 1825020 634 1825

Forskning om arbetslöshetsförmåner

Forskningschef Signe Jauhiainen 020 634 1958020 634 1958

Chef för centret Reija Jääskeläinen 020 634 3229020 634 3229
Förmånschef Kirsi Airinen 020 634 3238020 634 3238
Ansvarig sakkunnigläkare Paula Melart 020 634 3945tel:020 634 3238tel:020 634 3238
Planerare Marjo Laitinen 020 634 0714020 634 0714
Planerare Sirkku Tikkanen 020 634 1833020 634 1833
Planerare Nina Jaakkola 020 634 3797020 634 3797
Planerare Anna-Maarit Päärni 020 635 9231020 635 9231

Statistik över företagshälsovården

Statistikspecialist Tuomas Sarparanta 020 634 1535020 634 1535
Statistikspecialist Aino Wegelius 020 634 1610020 634 1610

Forskning om företagshälsovården

Specialforskare Timo Hujanen 020 634 193020 634 193

Handikappbidrag för personer under 16 år 

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996020 634 3996
Förmånschef Seija Peltomäki 020 635 8832020 635 8832
Planerare Pia Kankare 020 634 6511020 634 6511
Överläkare Kirsi Vainiemi 020 634 3230020 634 3230

Handikappbidrag för personer över 16 år

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996020 634 3996
Förmånschef Seija Peltomäki 020 635 8832020 635 8832
Planerare Pia Kankare 020 634 6511020 634 6511
Överläkare Kirsi Vainiemi 020 634 3230020 634 3230

Vårdbidrag för pensionstagare

Kompetenscenterchef Mikko Toivanen 020 634 3996020 634 3996
Förmånschef Seija Peltomäki 020 635 8832020 635 8832
Planerare Pia Kankare 020 634 6511020 634 6511
Överläkare Kirsi Vainiemi 020 634 3230020 634 3230

Statistik över handikappförmånerna

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372020 634 1372

Forskning om förmåner för personer med funktionsnedsättning

Forskare Pauliina Puurtinen 020 634 0419020 634 0419

Chef för kompetenscentret Mikko Toivanen 020 634 3996020 634 3996
Förmånschef Seija Peltomäki 020 635 8832020 635 8832
Specialplanerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm 020 634 3946020 634 3946

Centret för tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning

Chef Sari Paloposki 020 634 1746020 634 1746

Distanstolkning, personer med funktionsnedsättning

Planerare Hanna Hyytiäinen-Sederholm 020 634 3946020 634 3946

Statistik över tolkningstjänsten

Statistikspecialist Reeta Pösö 020 634 1358020 634 1358
Statistikspecialist Siru Keskinen 020 634 1372020 634 1372

Förmånschef Pirjo Raute 020 634 3580020 634 3580
Ansvarig Planerare Raija-Liisa Foudila 020 634 3358020 634 3358

Chef för juridiska tjänster Anna-Leena Aalto 020 634 1501020 634 1501

Behöver du hjälp med att hitta en lämplig person att intervjua?

Om du behöver hjälp med att hitta en lämplig sakkunnig att intervjua kan du kontakta kommunikationsenhetens medietjänst. Vi hjälper dig gärna.

De forskningsdata och statistiska data som FPA producerar finns samlade i vår faktaportal. Uppgifterna kan tas fram på såväl nationell som regional och lokal nivå.

Senast ändrad 17.6.2024