Ring FPA | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Servicenummer

Arbetslöshet och bostadsbidrag 020 692 230020 692 230

 • arbetsmarknadsstöd
 • grunddagpenning
 • jämkad arbetslöshetsförmån
 • stöd och åtgärder i överenskommelse med TE-tjänster
 • allmänt bostadsbidrag

Föräldraskap 020 692 226020 692 226

 • barnavårdsstöd
 • barnbidrag
 • föräldradagpenningar
 • underhållsstöd

Indrivningscentret 020 634 4940020 634 4940

 • vi betjänar mån–fre kl. 10–15
 • återkrav av förmåner
 • indrivning av underhållsbidragsskuld och betalningsbefrielse
 • indrivning av borgensfordran på studielån och betalningsbefrielse
 • indrivning av hälsovårdsavgift för studerande

Indrivningscentret

Kunder med spärrmarkering 020 635 3500020 635 3500

Internationella situationer 020 634 0300020 634 0300

Ring något av de andra servicenumren om ditt ärende gäller allmänt bostadsbidrag, bostadsbidrag för pensionstagare, underhållsbidrag, studiestöd eller utkomststöd.

Pensioner 020 692 222020 692 222

 • bostadsbidrag för pensionstagare
 • intyg och kort för pensionstagare
 • efterlevandepension
 • barnpension
 • rehabiliteringsstöd
 • sjukpension
 • garantipension
 • ålderspension

Rehabilitering och handikappbidrag 020 692 225020 692 225

 • funktionshinderkort
 • handikappbidrag för personer under 16 år
 • handikappbidrag för personer över 16 år
 • rehabilitering
 • rehabiliteringspenning
 • vårdbidrag för pensionstagare

Sjukdom och kort 020 692 224020 692 224

 • dagpenning vid smittsam sjukdom
 • ersättningar för sjukvård
 • ersättningar för läkemedel
 • ersättningar för resor
 • europeiskt sjukvårdskort
 • FPA-kort
 • sjukdagpenning
 • specialvårdspenning

Studier och värnplikt 020 692 229020 692 229

 • studiestöd
 • skolresestöd
 • hälsovårdsavgift
 • militärunderstöd
 • ränteunderstöd

Utkomststöd 020 692 227020 692 227

 • grundläggande utkomststöd
 • betalningsförbindelser (t.ex. för läkemedel, glasögon)
 • hyresgaranti

Hittar du inte ett nummer som motsvarar din situation? Välj det nummer som bäst motsvarar din livssituation. Vid behov hjälper vi dig vidare.

Aktuellt 

Ändringar i förmånerna 1.4.2024

Nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och FPA:s arbetslöshetsunderstöd börjar gälla från och med början av april. Även utkomststödet ändras.

Läs mer

Hittar du inte ett nummer som motsvarar din situation? Välj det nummer som bäst motsvarar din livssituation. Vid behov hjälper vi dig vidare.

Telefonservice på andra språk

Du kan också få service med hjälp av tolk.

Avvikande öppettider 

Telefonservicen är stängd på veckoslut och helgdagar. På midsommarafton 21.6 är telefontjänsten stängd.

Samtalets pris

Samtal till FPA är avgiftsbelagda. Priset gäller även väntetid.

Avgiften debiteras enligt prislistan för ditt telefonabonnemang:

 • lokalnätsavgiften (lna) när du ringer från ett fast nät
 • mobilsamtalsavgiften (msa) när du ringer från en mobiltelefon
 • utlandssamtalsavgiften när du ringer från utlandet.

Om ditt abonnemang har ett samtalspaket kan du kontakta operatören för att kontrollera om 020-nummer ingår.

Återuppringningstjänst

Telefonservicen har en återuppringningstjänst via vilken kunden kan be att FPA ringer upp kunden. Möjligheten till återuppringning gäller nästan alla servicenummer. 

Begäran att bli uppringd ska lämnas för det nummer från vilket du har ringt till FPA. Om du har förhindrat numret från att synas hos mottagaren kan du inte lämna en begäran om att bli uppringd.

Om du begär att bli uppringd, ringer FPA:s kundservicespecialist till dig en gång. Om vi inte kan nå dig, får du ett sms från FPA med en begäran att ringa till FPA:s telefonservice på nytt.

När FPA ringer upp sina kunder kommer samtalet i regel från numret 020 692 219 eller 020 634 1611. När FPA ringer tillbaka till dig är samtalet avgiftsfritt för dig. 

Inspelning av samtal

FPA spelar in inkommande och utgående samtal i kundservicen. 

Responsenkät

Med hjälp av en enkät som skickas per sms följer FPA hur nöjda kunderna är med de tjänster som FPA erbjuder. Vi skickar responsenkäten från numret 018 444 033, 018 444 034 eller 018 444 569. Det är kostnadsfritt för dig att svara på enkäten. Du kan läsa mer om responsenkäten under Om FPA.

Läs mer