Muutoksenhaku Suomessa | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Muutoksenhaku Suomessa

Tavat hakea muutosta vaihtelevat etuuksittain ja sen mukaan, mikä taho on tehnyt päätöksen.

Kelan päätöksestä voi valittaa hakemalla siihen muutosta. Ensisijaisesti muutosta kannattaa hakea verkossa. Valituksen voi tehdä myös kirjallisesti ja toimittaa sen Kelan palvelupisteeseen. Jos Kela ei katso voivansa oikaista tekemäänsä päätöstä vaaditulla tavalla, se välittää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin ja viimeinen valitusaste.

Kunnan antamasta lopullisesta päätöksestä voi yleensä valittaa hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ratkaisee, onko valituksenalainen päätös lainmukainen. Jos asiakas ei ole tyytyväinen hallinto-oikeuden ratkaisuun, asiasta voi joissakin tapauksissa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kantelun oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille voi tehdä, jos epäilee viranomaisen, virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon loukanneen perus- tai ihmisoikeuksia tai menetelleen muutoin lainvastaisesti. Oikeusasiamies ja oikeuskansleri eivät voi tutkia asiaa, jos muutoksenhaku on kesken.

Mitä mieltä olet sivusta?