Päätöksestä valittaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Päätöksestä valittaminen

Jos Kelan päätös on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta.

Huomio

Jos olet tyytymätön perustoimeentulotuen päätökseen, hae oikaisua tämän ohjeen mukaan.

Jos olet tyytymätön korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun maksuunpanopäätökseen, hae muutosta tämän ohjeen mukaan.

Näin haet muutosta saamaasi päätökseen

 • Valita päätöksestä OmaKelassa.
 • Voit tehdä valituksen myös lomakkeella Valitus VAL1 (pdf).
 • Jos et käytä lomaketta tai tee valitusta OmaKelassa, muista kertoa valituksessasi
  • nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakua koskevat kirjeet ja päätökset
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.
 • Jos teet valituksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti, postita valituksesi Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.
 • Jos toinen henkilö hoitaa Kela-asioita puolestasi, hänellä pitää olla valtakirja. Lue lisää toisen puolesta asioinnista.

Toimita valitus 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä tai sähköisen päätöksen lähettämisestä.

Tarkemmat ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät myös päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta.

Miten valituksesi etenee

Jos Kela hyväksyy valituksessa esittämäsi vaatimukset kokonaan, Kela antaa itseoikaisupäätöksen eikä valitusta siirretä muutoksenhakuelimelle. 

Jos Kela ei voi suoraan itseoikaista päätöstä valituksen perusteella, se lähettää asian käsiteltäväksi muutoksenhakuelimelle. Kela voi myös hyväksyä osan vaatimuksista väliaikaisella päätöksellä.

Suurimmassa osassa etuuksia Kelan päätöstä koskevat valitukset käsitellään sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa.

Jos valituksesi koskee korkoavustusta, koulumatkatukea tai opintorahaa, se käsitellään opintotuen muutoksenhakulautakunnassa.

Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste.

Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Muutoksenhakulautakunta ei peri asian käsittelystä maksuja. Vakuutusoikeus ei yleensä peri yksityiseltä muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua. Lue lisää vakuutusoikeuden verkkosivuilta.

Muutoksenhakuelinten yhteystiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Yhteystiedot ja aukioloajat

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Yhteystiedot ja aukioloajat

Vakuutusoikeus
Yhteystiedot ja aukioloajat