Päätöksestä valittaminen

Jos Kelan päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta.

Huomio

Jos olet tyytymätön saamaasi perustoimeentulotukea koskevaan päätökseen, hae oikaisua tämän ohjeen mukaan.

Toimi näin

 1. Hae muutosta OmaKelassa.
 2. Voit tehdä valituksen myös kirjallisesti. Jos haluat, voit käyttää valituksen laatimisessa apuna lomakepohjaa.
 3. Jos et käytä lomakepohjaa, muista kertoa valituksessasi
  • nimesi, henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja osoite, johon haluat muutoksenhakua koskevat kirjeet ja päätökset
  • mihin päätökseen haet muutosta
  • mitä muutoksia vaadit
  • millä perusteilla vaadit muutoksia.
 4. Jos toinen henkilö hoitaa Kela-asioita puolestasi, hänellä pitää olla valtakirja. Lue lisää toisen puolesta asioinnista.
 5. Jos valitus koskee ennen 1.1.2020 annettua päätöstä, muista allekirjoittaa valitus.

Mihin valitus toimitetaan?

Verkossa tehty valitus ohjautuu valituksen aiheen perusteella joko Kelan tai työpaikkakassan käsiteltäväksi.

Jos teet valituksen kirjallisesti ja päätöksen antaja on Kela, postita valituslomake Kelaan. Jos päätöksen antaja on joku muu, esimerkiksi työpaikkakassa, toimita valitus sinne.

Toimita valitus 37 päivän sisällä päätöksen postituspäivästä. Postituspäivän näet päätöksestä. Kela olettaa, että olet saanut tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä postituspäivän jälkeen.

Jos päätöksessä on virhe

Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, jos päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse.

Kela voi oikaista tekemänsä kirjoitus- tai laskuvirheen ilman suostumustasi, mutta ottaa sinuun yhteyttä kuitenkin aina ennen oikaisua. Virhe voidaan oikaista niin, että siitä on sinulle joko etua tai haittaa. Jos päätöksessä on asiavirhe, se voidaan oikaista vahingoksesi vain, jos suostut oikaisemiseen. Jos et suotu oikaisemiseen, Kela voi esittää muutoksenhakulautakunnalle, että päätöksesi poistetaan.

Valittaminen muutoksenhakulautakuntaan

Jos Kelan mielestä päätöstä ei voida oikaista haluamallasi tavalla, se lähettää valituksen edelleen muutoksenhakulautakuntaan. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voi valittaa vakuutusoikeuteen, joka on ylin valitusaste. Saat muutoksenhakulautakunnalta ja vakuutusoikeudesta kirjallisen päätöksen asiasta.

Muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus eivät peri asian käsittelystä maksuja.

Seuraavien etuuksien 1. valitusaste on sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta:

 • Adoptiotuki
 • Elatustuki
 • Eläkettä saavan hoitotuki
 • Eläketuki
 • Eläkkeensaajan asumistuki
 • Erityishoitoraha
 • Kansaneläke
 • Koulutuspäiväraha
 • Koulutustuki
 • Kuntoutusraha
 • Kuntoutuspäätös
 • Lapsilisä
 • Lastenhoidon tuet
 • Perhe-eläke
 • Peruspäiväraha
 • Sairaanhoitokorvaukset
 • Sairauspäiväraha
 • Sotilasavustus
 • Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen
 • Takuueläke
 • Työmarkkinatuki
 • Työterveyshuolto
 • Vammaistuet ja vammaisten tulkkauspalvelu
 • Vuorottelukorvaus
 • Väliaikainen epidemiakorvaus
 • Yleinen asumistuki
 • Äitiysavustus
 • Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Seuraavien etuuksien 1. valitusaste on opintotuen muutoksenhakulautakunta:

 • Korkoavustus
 • Koulumatkatuki
 • Opintotuki

Kaikkien etuuksien viimeinen valitusaste on vakuutusoikeus.

Muutoksenhakuelinten yhteystiedot

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
Pasilan virastokeskus, Ratapihantie 7, 00520 Helsinki
PL 39, 00521 Helsinki
Puh. 0295 163 800 (arkisin klo 9–15), 0295 163 801 (vaihde)
kirjaamo@samu.fi
www.samu.fi

Opintotuen muutoksenhakulautakunta
Toinen linja 17, 4 krs
PL 386, 00531 Helsinki
puh. 0295 333 000, (09) 160 01
www.opintotuenmuutoksenhakulautakunta.fi

Vakuutusoikeus
Ratapihantie 9
PL 1005, 00521 Helsinki
puh. 029 564 3200
www.vakuutusoikeus.fi