Opintolainavähennys | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintolainavähennys

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen.

Opintolainavähennys on verovähennys. Kun lyhennät opintolainaasi pankille, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Opintolainavähennys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa ennen 1.8.2014.

Kuka voi saada opintolainavähennyksen?

Voit saada opintolainavähennyksen, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi ennen 1.8.2014
 • suoritat tutkinnon määräajassa ja
 • sinulla on opintolainaa yli 2 500 euroa.

Vähennykseen oikeuttavia tutkintoja ovat:

 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
 • ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Voit saada vähennyksen vain ensimmäisestä Suomessa tai ulkomailla suorittamastasi korkeakoulututkinnosta, jonka suorittamisen olet aloittanut 1.8.2005–31.7.2019. Jos olet aloittanut tutkinnon suorittamisen 1.8.2019 tai sen jälkeen, opintolainavähennystä ei voida myöntää.

Alemmasta korkeakoulututkinnosta voit saada opintolainavähennyksen vain, jos sinulla on opinto-oikeus pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon.

Saat yleensä päätöksen opintolainavähennyksestä automaattisesti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, sinun pitää ilmoittaa siitä Kelalle.

Voit arvioida opintolainavähennyslaskurin avulla, voitko saada opintolainavähennystä.

Tutkinto on suoritettava määräajassa

Voit saada opintolainavähennyksen vain, jos suoritat tutkintosi määräajassa. Määräaika riippuu siitä, mitä tutkintoa suoritat.

Kela laskee, että opiskeluaikasi alkaa sen lukukauden alusta, jolloin olet ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikkasi missä tahansa korkeakoulussa. Opintojen lasketaan alkavan

 • 1.1. aina, kun ensimmäinen opiskelupaikka on kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavaan koulutukseen
 • 1.8. aina, kun ensimmäinen opiskelupaikka on syyslukukaudella (1.8.–31.12.) alkavaan koulutukseen.

Opiskeluaika päättyy sen lukukauden viimeiseen päivään, jonka aikana suoritat tutkinnon. Opintojen lasketaan päättyvän

 • 31.7. aina, kun suoritat tutkinnon kevätlukukauden aikana (1.1.–31.7.)
 • 31.12. aina, kun suoritat tutkinnon syyslukukauden aikana (1.8.–31.12.).

Opiskeluaikaan kuuluvat myös ne lukukaudet, jolloin olet ilmoittautunut poissa olevaksi tai opintosi ovat keskeytyneet.

Alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto: määräaika = tavoiteaika + enintään kaksi lukuvuotta.
Tutkinnon laajuus, opMääräaika
3007 lukuvuotta
3307,5 lukuvuotta
360lukuvuotta

Jos suoritat pelkän ylemmän korkeakoulututkinnon, määräaika riippuu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlasketusta laajuudesta.

Esimerkki

Opiskelija suorittaa 120 opintopisteen ylemmän korkeakoulututkinnon. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon 7 lukuvuodessa (120 op + 180 op = 300 opintopistettä, jolloin määräaika on 7 lukuvuotta). Tutkinnon suorittamisajan laskeminen alkaa sen lukukauden alusta, jolloin opiskelija on ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikkansa missä tahansa korkeakoulussa.
Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto: määräaika = tavoiteaika + enintään yksi lukuvuosi.
Tutkinnon laajuus, opMääräaika
1804 lukuvuotta
2104,5 lukuvuotta
240lukuvuotta
2705,5 lukuvuotta

Muista, että tutkinnon suorittamisajan laskeminen alkaa ensimmäisten korkeakouluopintojesi aloittamisesta ja että poissaololukukaudet ja keskeyttämiskaudet lasketaan myös opiskeluajaksi.

Esimerkki

Opiskelija ottaa vastaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2012. Hän ilmoittautuu poissa olevaksi lukuvuodeksi 2012–2013. Lukuvuoden 2013–2014 hän opiskelee ammattikorkeakoulussa. Syksyllä 2014 hän alkaa opiskella yliopistossa. Opiskelija suorittaa yhteensä 300 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 20.10.2019. Kela laskee, että opiskelija on opiskellut 1.8.2012 – 31.12.2019 eli 7,5 lukuvuotta. Opiskelija ei saa opintolainavähennystä (eikä myöskään opintolainahyvitystä).

Määräajan pidennys

Jos et suorita tutkintoa määräajassa, voit silti saada opintolainavähennyksen, jos opintosi ovat hidastuneet hyväksyttävän syyn vuoksi. Hyväksyttäviä syitä ovat

 • varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen vähintään yhden kuukauden ajan opintolainavähennykseen oikeuttavana opiskeluaikana
 • lapsen hoitaminen, mutta vain jos olet saanut raskausrahaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa vähintään yhden kuukauden ajan opintolainavähennykseen oikeuttavana opiskeluaikana. Kotihoidon tuen saaminen ei ole hyväksyttävä syy.
 • sairaus, mutta vain jos olet saanut sairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa kuntoutustukea, eläkettä tai korvausta vähintään yhden kuukauden ajan opintolainavähennykseen oikeuttavana opiskeluaikana
 • koronaepidemian aiheuttamat viivästykset opinnoissa.

Opintolainavähennykseen oikeuttava opiskeluaika

Opiskelija suorittaa 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoa. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon 5 lukuvuodessa. Jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2013, määräaika pidentävät syyt huomioidaan vain ajalta 1.8.2013 – 31.7.2018.

Opintolainavähennykseen oikeuttavaa opiskeluaikaa voidaan pidentää

Opiskelija suorittaa 300 opintopisteen yliopistotutkintoa. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon 7 lukuvuodessa. Jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2013, määräaikaa pidentävät syyt huomioidaan vain ajalta 1.8.2013 – 31.7.2020.

Opiskelija suorittaa asevelvollisuuden syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana niin, että opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 1 lukuvuodella. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.7.2021.

Opiskelija sairastuu kevään 2021 aikana ja saa sairauspäivärahaa vähintään kuukauden ajan. Määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän saa tutkinnon suoritettua viimeistään 31.12.2021.

Yhden lukukauden aikana vähintään yhden kuukauden kestänyt palveluskausi tai etuuden maksukausi pidentää määräaikaa 0,5 lukuvuodella. Lukukaudet ovat 1.1.–31.7. tai 1.8.–31.12. Jos sinulla on saman lukukauden aikana useita palveluskausia ja etuuden maksukausia, määräaikaa voidaan pidentää vain 0,5 lukuvuodella.

Jos palvelukausi tai etuuden maksukausi kestää vähintään yhden kuukauden, mutta se ei kestä yhdenkään lukukauden aikana yhtä kuukautta, määräaikaa voidaan silti pidentää 0,5 lukuvuodella.

Lapsen hoitamisen vuoksi määräaikaa voidaan pidentää rajoituksetta, mutta vain siltä ajalta, jolta olet saanut raskausrahaa tai äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Muiden etuuksien maksukausien ja palveluskausien vuoksi määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään 2 lukuvuodella.

Esimerkki

Tutkinnon suorittanut opiskelija on saanut hylkäävän päätösehdotuksen opintolainavähennyksestä. Yhteensä 300 opintopisteen laajuinen alempi ja ylempi korkeakoulututkinto olisi pitänyt suorittaa 7 lukuvuodessa, mutta opiskelijalta meni sen suorittamiseen 7,5 lukuvuotta. Opiskelija on saanut lapsen opiskeluaikanaan, joten hän tekee uudelleenkäsittelypyynnön. Kela tarkistaa opiskelijan äitiys- ja vanhempainrahakaudet, jotka olivat 27.2. – 11.1. Opintolainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää 1 lukuvuodella. Opiskelija saa opintolainavähennyksen.

Viivästyttikö koronaepidemia valmistumistasi?

Jos valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia, opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää.

Jos et valmistunut opintolainavähennykseen oikeuttavassa määräajassa, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen. Jos valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia, tee uudelleenkäsittelypyyntö. Kerro uudelleenkäsittelypyynnössä, miten koronaepidemia vaikutti siihen, että tutkinnon suorittamiseksi vaadittavien opintojen suorittaminen viivästyi. Ilmoita uudelleenkäsittelypyynnössäsi

 • mitä opintoja viivästys koski ja
 • miten koronaepidemia vaikutti siihen, että opinnot viivästyivät.

Uudelleenkäsittelypyynnöksi riittää vapaamuotoinen selvitys tilanteestasi. Sinun ei tarvitse liittää pyyntöösi todistuksia. Opintojasi viivästyttäneet syyt voivat liittyä opintojen järjestelyihin, matkustusrajoituksiin tai muihin viranomaissuosituksiin tai sinun tai perheenjäsenesi terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Jos suoritit tai suoritat korkeakoulututkinnon vuonna 2021 tai sen jälkeen ja valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia, opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 1 lukuvuodella.

Uudelleenkäsittelypyyntö

Jos opiskeluaikasi on ollut liian pitkä, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen opintolainavähennyksestä. Jos sinulla on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle, pyydä Kelaa käsittelemään asia uudelleen. Sinun täytyy pyytää uudelleenkäsittelyä viimeistään 30. päivänä siitä, kun olet saanut päätösehdotuksen. Päätösehdotuksessa ja sen liitteessä on tarkemmat ohjeet.

Uudelleenkäsittelypyyntö pitää tehdä kirjallisesti, mutta muuten se on vapaamuotoinen. Voit tehdä pyynnön lähettämällä viestin OmaKelassa. Toinen vaihtoehto on, että postitat uudelleenkäsittelypyynnön ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Toimi näin:

 1. Tee uudelleenkäsittelypyyntö OmaKelassa. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 2. Siirry kohtaan Viestit. Valitse viestin aiheiksi Opiskelijan asiat ja Opintolainavähennys. Oikeiden aiheiden valitseminen nopeuttaa asiasi käsittelyä. Älä valitse esimerkiksi aihetta Liikamaksut ja perintäasiat tai Muu asia. Älä myöskään tee uudelleenkäsittelypyyntöä muutoksenhaku- tai valitusasiana.
 3. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Sinun ei tarvitse lähettää todistuksia Kelan maksamista etuuksista.

Kela käsittelee uudelleenkäsittelypyyntösi ja antaa sinulle uuden päätöksen. Tähän päätökseen voit hakea vielä muutosta opintotuen muutoksenhakulautakunnalta.

Lue lisää

Sivu päivitetty 28.9.2023