Opintolainavähennyksen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Opintolainavähennyksen määrä

Opintolainavähennys on 30 prosenttia siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Sinun tulee siis nostaa opintolainaa yli 2 500 euroa, jotta voit saada vähennyksen.

Saat vähennyksen niistä opintolainoista, jotka olet nostanut 1.8.2005 tai sen jälkeen aloittamiesi korkeakoulututkinto-opintojen aikana. Lainapääomaan lisättyjä korkoja ei lasketa mukaan lainamäärään. Jos olet nostanut opintolainaa aikaisemmin toisen asteen opintoihin, myöskään niitä ei lasketa mukaan.

Jos maksat opintolainaasi takaisin jo opintojen aikana, se voi pienentää opintolainahyvityksesi määrää. Sinun ei siis yleensä kannata maksaa opintolainaa takaisin opintojen aikana eikä sen lukukauden aikana, jolloin valmistut.

Voit arvioida opintolainavähennyslaskurin avulla, kuinka paljon voit saada opintolainavähennystä.

Enimmäismäärä

Opintolainavähennyksessä on enimmäismäärä, joka perustuu suoritettavan tutkinnon laajuuteen.

Suomessa suoritettava alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, opHuomioitava lainan enimmäismäärä, eOpintolainavähennyksen enimmäismäärä, e
30018 0004 650
33020 0005 250
36021 6005 730
Suomessa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, opHuomioitava lainan enimmäismäärä, eOpintolainavähennyksen enimmäismäärä, e
18010 8002 490
21012 8003 090
24014 4003 570
270 16 400 4 170

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, opintolainavähennyksen enimmäismäärä on suurempi. Jos suoritat ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on esimerkiksi 5 lukuvuotta,

  • huomioitava lainan enimmäismäärä on 31 500 euroa ja
  • opintolainavähennyksen enimmäismäärä on 8 700 euroa.

Opintolainavähennyksen enimmäismäärä lasketaan niin, että jokaista lukuvuotta kohti huomioidaan 9 kuukauden laina ja lukukautta kohti 5 kuukauden laina. Vähennyksessä huomioitava lainamäärä on enintään

  • 400 e/kk suomalaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa
  • 700 e/kk ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa.

Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, minkä suuruisia opintolainaeriä nostat tai milloin ne nostat. Huomioimme kaikki korkeakouluopintojen aikana nostetut opintolainat täysimääräisesti, mutta yhteismäärän osalta enintään enimmäislainamäärän verran.

Esimerkki

Ammattikorkeakouluopiskelija on suorittanut 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa 16 020 euroa. Tästä summasta vähennetään lainat, jotka opiskelija on nostanut korkeakouluopintoja edeltäneisiin toisen asteen opintoihin (4 400 euroa), ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut eli lainapääomaan lisätyt korot (440 euroa). Opiskelijan korkeakouluopintojen aikana nostamien opintolainojen määräksi jää 11 180 euroa.

Tutkinnon tavoiteaikaa (3,5 lukuvuotta) vastaava tutkintokohtainen lainamäärä on (3,0 lv x 9 kk/lv + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa. Opintolainavähennyksen suuruus lasketaan opiskelijan henkilökohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi. Opintolainavähennys on (11 180 – 2 500) x 30 % = 2 604 euroa.

Maksaminen

Jos Kela myöntää sinulle opintolainavähennyksen, se toimittaa verovähennyksessä tarvittavat tiedot Verohallinnolle. Kela ilmoittaa Verohallinnolle myös opintolainasi lyhennykset. Sinun ei siis tarvitse tehdä itse mitään muuta kuin lyhentää lainaasi saadaksesi vähennyksen.

Opintolainavähennysoikeutesi alkaa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavana vuonna. Huomaathan, että tutkinnon suorittamisvuonna tai aikaisemmin tekemäsi lainan lyhennykset eivät oikeuta vähennykseen. Sinun ei siis kannata maksaa opintolainaa takaisin opintojen eikä valmistumisvuoden aikana.

Kun lyhennät opintolainaasi, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Vähennys tehdään vuosittain lainanlyhennysvuoden verosta. Menettelyä jatketaan, kunnes vähennyksesi on käytetty. Vähennys voidaan kuitenkin tehdä enintään tutkintosi suorittamisvuotta seuraavien 10 vuoden aikana. Sinun täytyy siis kyseisen 10 vuoden aikana maksaa opintolainaasi takaisin vähintään myönnetyn opintolainavähennyksen verran.

Jos opintolainan lyhennys ja opintolainavähennys ovat molemmat suurempia kuin verojesi määrä, Verohallinto huomioi asian myöhempien vuosien verotuksessa. Saat verovähennyksen sitten, kun sinulla on tuloja ja maksettavia veroja riittävästi.

Sinulle myönnetty opintolainavähennys jää käyttämättä,

  • jos et maksa Suomeen veroja tutkinnon suorittamisvuotta seuraavien 15 vuoden aikana tai
  • jos et maksa pankille takaisin opintolainaasi.
Esimerkki: Tutkinto on suoritettu 1.8.2014 tai sen jälkeen
Esimerkki 1Esimerkki 2
Suoritettu tutkinto210 op:n ammattikorkeakoulututkinto300 op:n alempi ja ylempi korkeakoulututkinto
Lainavähennykseen oikeuttava tutkinnon suorittamisaika3,5 + 1,0 = 4,5 lukuvuotta5,0 + 2,0 = 7,0 lukuvuotta
Huomioon otettavan opintolainan enimmäismäärä(3,0 x 9 kk + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa5,0 x 9 kk x 400 e/kk = 18 000 euroa
Opintolainavähennyksen enimmäismäärä(12 800 - 2 500) x 30 % = 3 090 euroa(18 000 - 2 500) x 30 % = 4 650 euroa
Lainan lyhennys200 e/kk eli 2 400 e/v2 000 e/v
VerovähennysEnsimmäisenä vuonna 2 400 euroa ja toisena 690 euroaKahtena ensimmäisenä vuonna 2 000 euroa ja kolmantena vuonna 650 euroa
Sivu päivitetty 28.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?