Anvisningar för avtal om kommuntillägg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Anvisningar för avtal om kommuntillägg

På den här sidan finns anvisningar för kommunens representanter om att ingå, ändra och säga upp avtal om kommuntillägg.

Nytt avtal om kommuntillägg

  1. Om din kommun överväger att ingå ett avtal med FPA om kommuntillägg, ska du ta kontakt med FPA per e-post på adressen lastenhoidontuet@kela.fi.
  2. Gör först ett utkast till avtalet på ett avtalsunderlag (pdf, på finska).
  3. Om du har frågor om villkoren för kommuntillägg, ska du skicka dem per e-post till adressen lastenhoidontuet@kela.fi.
  4. Skicka ett avtalsutkast till FPA för kontroll innan det slutliga avtalet lämnas in. Skicka utkastet till adressen lastenhoidontuet@kela.fi.
  5. När avtalet är klart och FPA har godkänt det ska du skicka avtalet, undertecknat av kommunens representant, som en pdf-fil till adressen lastenhoidontuet@kela.fi.
  6. Lägg märke till att det färdiga och undertecknade avtalet ska vara hos FPA senast två månader innan det är meningen att det ska träda i kraft. Kommuntillägg betalas inte retroaktivt.
  7. När avtalet har undertecknats hos FPA skickas det undertecknade avtalet till dig per e-post i form av en pdf-bilaga.

Kom ihåg avtalsvillkoren och verkställighetstiden på två månader

När man gör upp ett avtal om kommuntillägg är det viktigt att komma ihåg att FPA endast betalar kommuntillägg enligt de villkor som finns i avtalsunderlaget.

Kommuntillägget har en verkställighetstid på två månader. Avtalet ska därför lämnas in till FPA senast två månader innan det är meningen att det ska träda i kraft.

Ändring av ett gällande avtal om kommuntillägg

När en kommun överväger att ändra villkoren i ett existerande avtal om kommuntillägg ska kommunen ta kontakt med FPA per e-post på adressen lastenhoidontuet@kela.fi.

Man kan fråga om råd gällande ändringarna eller skicka ett utkast till ett nytt avtal. Verkställighetstiden på två månader gäller också ändringar. Avtalet ska därför vara hos FPA senast två månader innan man önskar att ändringen ska träda i kraft.

När avtalet är klart och FPA har godkänt det ska du skicka avtalet, undertecknat av kommunens representant, som en pdf-fil till adressen lastenhoidontuet@kela.fi.

Uppsägning av avtal om kommuntillägg

Om kommunen vill säga upp ett avtal om kommuntillägg ska FPA informeras om detta. Avtalet måste sägas upp skriftligen senast två månader innan kommunen vill att avtalet ska upphöra att gälla. Frågor i anslutning till detta kan skickas per e-post till adressen lastenhoidontuet@kela.fi.

Lägg märke till att kommunen inte kan säga upp avtalet endast till den del det gäller privatvårdsstöd eller hemvårdsstöd. Om kommunen vill att utbetalningen av enbart det ena stödet upphör, måste man göra en ändring i avtalet om kommuntillägg.

Lämna in ett avtalsutkast till FPA om utbetalning av kommuntillägg endast till privatvårdsstöd eller hemvårdsstöd från och med en önskad tidpunkt.

När avtalet är klart och FPA har godkänt det ska du skicka avtalet, undertecknat av kommunens representant, som en pdf-fil till adressen lastenhoidontuet@kela.fi.

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?