Kommuntillägg | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Kommuntillägg

Kommuntillägget är en del av det stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd) eller stöd för privat vård av barn (privatvårdsstöd) som betalas ut av FPA. Kommuntillägg kan betalas antingen till båda stöden eller endast till någotdera.

Kommuntillägget är kommunspecifikt. Utbetalningen och beloppet grundar sig på kommunens beslut.

FPA eller kommunen själv som utbetalare av kommuntillägget

Kommunen kan betala ut kommuntillägget själv eller via FPA.

Om en kommun vill betala ut kommuntillägg via FPA gör kommunen och FPA upp ett avtal om kommuntillägg.

Kommunen fyller i FPA:s avtalsunderlag. FPA betalar kommuntillägget endast enligt de villkor som finns angivna i avtalet och endast till de stöd som omfattas av avtalet.

Avtalet om kommuntillägg kan göras för viss tid eller tills vidare. Utbetalningen av kommuntillägget via FPA är avgiftsfritt för kommunerna.

Kommunen kan också betala ut kommuntillägget själv. Då gör kommunen och FPA inte upp något avtal eftersom FPA inte medverkar i utbetalningen av kommuntillägget. Kommunen kan i det fallet friare bestämma villkoren för utbetalning.

Om kommunen vill göra upp ett avtal om kommuntillägg med FPA eller om kommunen vill ändra villkoren i avtalet, ska kommunens representant vara i kontakt med FPA. FPA måste få information om ingående av avtal om kommuntillägg eller ändringar i existerande avtal minst två månader innan man önskar att avtalet ska träda i kraft.

Läs mer

Vad tycker du om sidan?