Handledning i program för distanstolkning | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Handledning i hur man använder programmet för distanstolkning

Kunden kan beställa handledning i hur man använder programmet för distanstolkning från Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Kunden ska ange för vilket program denne vill ha handledning. Tolkarna ger handledning i hur man använder programmet. Det är frivilligt för serviceproducenten att tillhandahålla handledning.

Kunden får handledning i hur man använder programmet för distanstolkning av en tolk som använder det program som handledningen gäller. Den tolk som ger handledningen måste veta hur ifrågavarande program för distanstolkning används.

I regel tar handledningen en timme, och den genomförs som tolkning på plats.

Serviceproducenten kan vid behov ta fram material för handledningen. Under handledningen går man också igenom god praxis gällande distanstolkning.

Serviceproducenten ska på följande blanketter meddela de tolkar som tillhandahåller handledning i hur man använder programmet för distanstolkning:

Serviceproducenten fakturerar FPA för handledningen enligt det timpris som producenten offererat. Läs mer om fakturering.

Senast ändrad 29.5.2023

Vad tycker du om sidan?