Sotilasavustuksen asumisavustus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sotilasavustuksen asumisavustus

Asumisavustuksella korvataan vakinaisen vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon, osaomistusasunnon tai omistusasunnon todelliset asumismenot:

  • vuokra
  • vastike
  • erikseen maksetut lämmityskustannukset ja vesimaksut
  • asuntolainojen korot ja oman asunnon kunnostamista tai asumisoikeusmaksun maksamista varten otettujen lainojen korot
  • sähkö- ja kaasumaksut sekä
  • omakotitalon hoitomenot.

Sähkölaskut ja vesilaskut korvataan, jos ne erääntyvät maksettaviksi palvelusaikana tai palveluksen päättymiskuukauden aikana. Jos palvelusta suorittava asuu avoliitossa, asumisavustuksena korvataan hänen osuutensa sähkölaskuista ja korvaus maksetaan yleensä hänen tililleen. Avopari maksaa itse koko laskun laskuttajalle.

Internet-, sauna- ja autopaikkamaksut, takuuvuokra, vuokraennakko, asunnonvälityspalkkio, kiinteistövero tai kotivakuutus eivät ole korvattavia asumismenoja.

Kuka voi saada?

Kela voi maksaa sotilasavustuksen asumisavustuksena asumismenot palvelusta suorittavalle itselleen tai hänen puolisolleen tai lapselleen.

Olet avustukseen oikeutettu omainen, jos olet

  • aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli
  • avopuoliso, jonka kanssa palvelusta suorittavalla on yhteinen lapsi
  • lapsi, joka on palvelusta suorittavan huollettava.

Avopuolisoa ei siis lasketa asevelvollisen omaiseksi silloin, kun avoliitossa ei ole yhteisiä lapsia.

Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli ei voi saada asumisavustusta, jos hän on muuttanut pois yhteisestä asunnosta parisuhteen päättymisen vuoksi.

Siviilipalveluspaikka kustantaa asevelvolliselle asunnon palveluksen ajaksi, joten Kela ei maksa siihen asumisavustusta. Siviilipalvelusta suorittava voi kuitenkin tällöin saada Kelalta asumisavustusta vakinaisen asuntonsa menoihin.

Palvelusta suorittava asuu vuokralla

Kela maksaa palvelusta suorittavalle itselleen asumisavustusta vuokra-asunnon asumismenoista vain, jos hän asuu vakinaisesti asunnossaan eli on vuokrannut asuntonsa viimeistään 3 kuukautta ennen palveluksen alkamista.

Kela voi kuitenkin korvata tämän aikarajan jälkeen tai vasta palveluksen aikana hankitun asunnon asumismenot, jos asunnon hankkimiseen on ollut perusteltu syy, esimerkiksi perheen perustaminen, opiskelun tai työn aloittaminen muualla kuin kotipaikkakunnalla 2-3 kuukauden sisällä palveluksen päättymisestä tai asunnon saanti pitkähkön jonotuksen jälkeen.

Perusteltu syy ei ole palvelusta suorittavan halu itsenäistyä tai se, että vanhemmat eivät halua lapsensa enää asuvan kotona.

Jos palvelusta suorittava on asunut itsenäisesti jo ennen palveluksen alkamista, hän voi vaihtaa asuntoa ennen palveluksen alkamista tai sen aikana.

Avopuolisot asuvat vuokralla

Jos palvelusta suorittavalla ei ole yhteisiä lapsia avopuolisonsa kanssa, Kela maksaa asumisavustuksena puolet vuokrasta palvelusta suorittavalle.

Jos Kela maksaa avopuolisoille yleistä asumistukea yhteisesti, asevelvollinen voi saada yleisen asumistuen lisäksi sotilasavustuksen asumisavustusta omaan osuuteensa asumismenoista eli esimerkiksi vuokra-asunnossa vuokran puolikkaaseen. Asevelvollisen omasta vuokraosuudesta vähennetään kuitenkin hänen osuutensa asumistuesta eli käytännössä puolet yleisen asumistuen määrästä. 

Esimerkki, kun avopuolisot asuvat vuokralla

Asevelvollisen ja hänen avopuolisonsa vuokra on yhteensä 800 e/kk, ja heille maksetaan yleistä asumistukea 450 e/kk. Asevelvollisen osuus vuokrasta on 400 e/kk ja yleisestä asumistuesta 225 e/kk. Asevelvollinen voi saada yleisen asumistuen lisäksi sotilasavustusta 400 e/kk – 225 e/kk = 175 e/kk, jos hänellä ei ole sotilasavustukseen vaikuttavia tuloja. 

Avopuolisot asuvat omistusasunnossa

Jos palvelusta suorittavalla ei ole yhteisiä lapsia avopuolisonsa kanssa ja he omistavat asunnon yhdessä, Kela maksaa asumismenoista puolet palvelusta suorittavalle.

Toinen avopuoliso omistaa asunnon yksin

Jos palvelusta suorittavan avopuoliso omistaa asunnon yksin, palvelusta suorittava voi saada asumisavustusta korkomenoihin vain, jos hän voi maksukuiteilla osoittaa osallistuneensa jo ennen palveluksen alkamista niiden maksamiseen.

Muut asumismenot puolitetaan, eikä Kela vaadi maksukuitteja toisen osallistumisesta maksuihin.

Jos Kela maksaa avopuolisoille yleistä asumistukea yhteisesti, otetaan asumisavustuksen asumismenoina huomioon asevelvollisen oman asumismeno-osuuden ja asumistuen puolikkaan erotus.

Yleistä asumistukea saava astuu palvelukseen

Jos palvelusta suorittava tai hänen perheensä saa Kelasta yleistä asumistukea jo ennen palvelukseen astumista, asumistuki jatkuu palveluksen ajan. Asumistukea voidaan täydentää sotilasavustuksella. Tarvittaessa asumistuen määrä tarkistetaan.

Ulkomailta palvelukseen tulevan asumismenot

Kela voi maksaa asumisavustusta myös ulkomailta palvelukseen tulleen asevelvollisen tai hänen omaisensa ulkomailla sijaitsevan asunnon asumismenoista. Tällöin tarvitaan erillinen selvitys asumismenoista.

Kela voi maksaa asumisavustusta myös asevelvollisen Suomesta palveluksen ajaksi vuokraaman asunnon asumismenoista. Siinä tapauksessa Kela maksaa Suomesta vuokratun asunnon vuokramenot sen suuruisena kuin paikkakunnalta vuokrattu yksiö maksaisi. Muut asumismenot Kela korvaa kuten Suomessa asuville.

Lue lisää

Sivu päivitetty 18.3.2024