Sotilasavustus | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Sotilasavustus

Kela voi maksaa sotilasavustusta

  • varusmies- tai siviilipalveluksessa olevalle asevelvolliselle
  • vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle
  • palveluksessa olevan omaiselle
  • reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevalle tai hänen omaiselleen.

Sotilasavustuksen saamiseen vaikuttavat ne nettotulot eli tulot verojen vähentämisen jälkeen, jotka asevelvollisella ja sotilasavustukseen oikeutetulla omaisella ovat palvelusaikana käytettävissä. Avustuksen määrä vähenee nettotuloja vastaavalla summalla.

Palvelusta suorittavan palkka- ja yrittäjätuloissa on kuitenkin 300 euron suojaosa. Suojaosa tarkoittaa summaa, jonka palveluksessa oleva voi ansaita nettona kuukaudessa ilman, että se vaikuttaa sotilasavustuksen määrään.

Sotilasavustuksena voidaan maksaa

Ulkomailta palvelukseen tulevalle asevelvolliselle maksetaan sotilasavustusta samoin perustein kuin Suomessa asuvalle. Sotilasavustuksen maksaminen ei edellytä Suomen sosiaaliturvaan kuulumista.

Asevelvollisen perheelle voidaan maksaa sotilasavusta ulkomaille.

Hae avustusta ennen palvelusta

Voit hakea sotilasavustusta kuukautta ennen palveluksen alkua. Puolustusvoimat tai siviilipalvelusmiehen palveluspaikka maksaa asevelvolliselle palveluksen ajalta päivärahaa.

Maksatko opintolainan korkoja?

Sotilasavustusta voi saada myös opintolainan korkoihin. Tee hakemus jokaisesta erääntyvästä korkoerästä erikseen. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 2.5.2024