Suomesta ulkomaille lähetettävät työntekijät

Ulkomaille lähetettävät työntekijät, virkamiehet ja lähetys- ja kehitysyhteistyöntekijät sekä heidän perheenjäsenensä voivat yleensä säilyä ulkomaantyön ajan Suomen sosiaaliturvan piirissä ja saada edelleen Kelan etuuksia.

Ulkomaille lähetetyn työntekijän tai joissakin tapauksissa hänen työnantajansa on haettava oikeutta Suomen sosiaaliturvaan. Virkamiehet säilyvät Suomen sosiaaliturvassa ilman hakemusta. Perheenjäsenten on yleensä haettava sosiaaliturvaan kuulumista.

Työnantaja tai tämän edustaja voi toimia työntekijän puolesta vain yksilöidyllä valtakirjalla.

Työnantajan ilmoitus työkomennuksesta ulkomaille

Työnantaja tekee ilmoituksen

  • Eläketurvakeskukselle (ETK), kun työkomennus suuntautuu
    • EU- tai ETA-maihin (ETK:n lomake 2132) ja
    • sosiaaliturvasopimusmaihin, joita ovat Australia, Chile, Israel, Kanada ja Quebec, ko. maan sosiaaliturvasopimuslomakkeella.
    • Lisätietoja työnantajalle Eläketurvakeskuksen sivuilta www.etk.fi.
  • Kelalle, kun työkomennus on muihin kuin yllä mainittuihin maihin.

Lue lisää