Användarvillkor för FPA:s tidsbokningssystem | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Användarvillkor för tidsbokningssystem

I FPA:s tidsbokningssystem kan man boka en telefontid till FPA. Man loggar in i tidsbokningssystemet med ett starkt elektroniskt identifieringsverktyg, till exempel med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Privatpersoner

En privatperson kan boka tid för egen del eller för en annan persons räkning. En privatperson kan boka, ändra eller avboka en tid på nätet.

Samarbetspartner

En samarbetspartner till FPA, såsom sociala tjänster eller hälsovården, kan boka tid för sina kunders räkning, om samarbetspartnern har den Suomi.fi-fullmakt som behövs och organisationens FO-nummer har förts in i FPA:s register. En samarbetspartner kan även kontrollera eller avboka en tid för kunden men inte ändra den.

Samarbetspartnern har rätt att boka tid endast för sådana personer som har gett samarbetspartnern tillstånd till det och till att behandla deras uppgifter. Genom att godkänna villkoren för tjänsten försäkrar representanten för samarbetspartnern att den har kundens tillstånd till att kundens uppgifter behandlas.

Samarbetspartnern behöver kundens personbeteckning för att kunna använda systemet. I uppgifterna om kunden visas kundens namn, telefonnummer och e-postadress, om FPA har dessa uppgifter. Ingen sådan information som gäller kundens förmåner behandlas i systemet. Om kunden har en spärrmarkering visas inga kontaktuppgifter. I samband med tidsbokningen ska samarbetspartnern kontrollera att uppgifterna fortfarande är aktuella.

Registrering av uppgifter

När du loggar in i tidsbokningssystemet ger du FPA som personuppgiftsansvarig rätt att samla in, registrera och lagra de personuppgifter om dig som fås i samband med att du loggar in.

De uppgifter som registreras är den inloggade användarens namn och personbeteckning. Organisationsvis registreras kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Med hjälp av de uppgifter som registreras kan FPA vid behov ta reda på vem som har skött kundens ärende och ändrat i uppgifterna.

Genom att gå in tidsbokningssystemet förbinder du dig till att följa FPA:s användarvillkor och att behandla personuppgifterna på ett omsorgsfullt sätt. Efter användningen måste man logga ut ur tidsbokningssystemet.

Senast ändrad 22.12.2023

Vad tycker du om sidan?