Boka tid för din kund | Samarbetspartner | FPAGå till innehållet

Boka telefontid för din kund

Om din kund har en komplicerad livssituation eller många ärenden att reda ut kan du boka en tid till FPA:s telefonservice för kundens del. När du bokar tid kan du även meddela om kunden behöver tolkning. Boka tid på nätet.

Boka en telefontid för din kund

Logga in

På kundens begäran kan du också kontrollera eller avboka en tid som bokats tidigare. Det är också möjligt att göra detta på nätet.

Du kan boka en telefontid till FPA för din kund om följande saker är i sin ordning:

Så här bokar du telefontid för din kund

 1. Logga in i tidsbokningssystemet.
 2. Välj punkten Sköt arbetsrelaterade ärenden och välj den organisation för vilken du sköter ärenden.
 3. Godkänn villkoren för att sköta arbetsrelaterade ärenden. Så här försäkrar du att du har kundens tillstånd till att kundens uppgifter behandlas.
 4. Fyll i uppgifterna för bokningen, välj en lämplig tidpunkt för kunden och fyll i kundens person- och kontaktuppgifter. Om kunden behöver en tolk, meddela detta i samband med bokningen.
 5. Bekräfta bokningen.
 6. Kom ihåg att logga ut ur tidsbokningssystemet när du är klar.

Obs.! Boka tid åt en kund i taget. Logga ut och på nytt in i systemet innan du bokar tid åt en annan kund.

Vanliga frågor om tidsbokning

För att kunna göra en tidsbokning behöver samarbetspartnern Suomi.fi-fullmakten ”Boka tid för att uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner”. Fullmakten ska sökas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.

Om du representerar ett företag eller är enskild näringsidkare ska du ansöka om fullmakt åt dig själv eller ge fullmakt till andra anställda i företaget. Läs mer om att ge fullmakt som företag eller samfund (Suomi.fi).

Om du representerar en kommun, stiftelse eller motsvarande organisation, be om fullmakten av din chef eller den person som tar hand om Suomi.fi-fullmakter i din organisation. Organisationen ska göra en fullmaktsansökan för att registrera fullmaktsrätt åt dem som befullmäktigar andra anställda. Läs mer om att göra en fullmaktsansökan (Suomi.fi).

Tidsbokningssystemet kan användas av samarbetspartner som FPA har godkänt som användare. Detta förutsätter att FPA har ett aktivt samarbete med samarbetspartnern i fråga i ärenden som gäller kundernas sociala trygghet.

FPA lagrar organisationens namn och FO-nummer i tidsbokningssystemets register. FPA för in kommunernas och samkommunernas FO-nummer automatiskt i registret, men andra organisationer måste själva begära att få sitt FO-nummer infört.

Om du vill lägga till din organisation i registret eller om du får ett meddelande att organisationen inte har rätt att använda systemet, ska du skicka ett meddelande per skyddad e-post till adressen tekninentuki@kela.fi. Skriv som rubrik: Kelan ajanvarausjärjestelmän rekisteri.

Ange följande uppgifter i ditt meddelande:

 • organisationens FO-nummer
 • organisationens namn
 • motivering för användning av tidsbokningssystemet
 • kontaktpersonens namn
 • organisationens eller kontaktpersonens kontaktuppgifter.

FPA för in din organisation i registret. Du får ett meddelande när det är gjort.

Om du vill att organisationen ska tas bort ur registret kan du be om det med ett meddelande till samma e-postadress.

När du börjar använda tidsbokningssystemet ger du FPA som personuppgiftsansvarig rätt att samla in, registrera och lagra de personuppgifter om dig som fås i samband med att du loggar in.

De uppgifter som registreras är den inloggade användarens namn och personbeteckning. Organisationsvis registreras kontaktuppgifter, t.ex. e-postadress och telefonnummer.

Med hjälp av de uppgifter som registrerar kan FPA vid behov ta reda på vem som har skött kundens ärende och ändrat i uppgifterna.

Om det finns uppgifter om en kund i FPA:s register kan samarbetspartnern efter att ha loggat in se

 • kundens namn
 • kundens telefonnummer
 • kundens e-postadress
 • datum och klockslag för tidigare bokningar samt uppgift om var man bokat tid.

Om kundens telefonnummer eller e-postadress inte finns i FPA:s register är de här fälten tomma. I så fall ska samarbetspartnern meddela dessa uppgifter i samband med tidsbokningen. Kundens telefonnummer är den enda obligatoriska kontaktuppgiften.

Om kunden har en spärrmarkering visas inga kontaktuppgifter.

Tyvärr kan samarbetspartner inte boka en tid för sin kund till FPA:s serviceställe. Om det är nödvändigt för kunden att besöka servicestället kan du ringa FPA:s myndighetslinje och be FPA:s arbetstagare att boka tid till servicestället. De flesta ärenden går ändå att sköta per telefon.

Aktuellt 

Ändringar i förmånerna 1.4.2024

Nedskärningarna i det allmänna bostadsbidraget och FPA:s arbetslöshetsunderstöd börjar gälla från och med början av april. Även utkomststödet ändras.

Läs mer
Senast ändrad 25.6.2024