Komennus Suomesta EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin

Kun suomalainen työnantaja lähettää Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan työntekijänsä töihin toiseen EU- tai Eta-maahan, Isoon-Britanniaan tai Sveitsiin, työntekijän työsuhteen täytyy kestää koko ulkomaankomennuksen ajan. Työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät lähettävällä työnantajalla.

 • EU-maat: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.
 • Eta-maat: EU-maat ja Liechtenstein, Islanti ja Norja

Lähetettävä työntekijä tarvitsee lähtiessään A1-todistuksen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Työnantaja hakee todistuksen Eläketurvakeskuksesta. Todistus on maksuton.

Työnantaja, toimi näin:

 1. Hae työntekijälle A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. Todistus kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen komennuksen alkua, sillä käsittelyajat riippuvat myös toisesta maasta. Kela saa tiedon todistuksesta suoraan Eläketurvakeskuksesta.
  • Työnantaja voi myös valtuuttaa toisen yrityksen (esim. relocation-palveluja tarjoava yritys) hoitamaan tämän puolestaan.
  • Todistuksen hakeminen kuuluu ensisijaisesti työnantajalle, mutta työntekijä, jolla on ulkomailla työskentelyn aikana useita työnantajia, voi hakea todistusta myös itse.
 2. Työnantaja ja työntekijä saavat omat kappaleensa A1-todistuksesta. Todistus on voimassa komennuksen ajan, enintään 2 vuotta. Jos työskentely jatkuu tätä pidempään, Eläketurvakeskuksesta voi hakea todistukselle jatkoa.
 3. Sopikaa ulkomaan työn ajaksi työntekijälle vakuutuspalkka, jota Kela käyttää etuuksien määräytymisen perusteena. Työnantajan pitää ilmoittaa vakuutuspalkka tulorekisteriin.
 4. Työnantaja maksaa työntekijän sosiaalivakuutusmaksut Suomeen. Työntekijän sosiaaliturvaetuudet määräytyvät Suomen lainsäädännön perusteella.
 5. Ilmoita Eläketurvakeskukselle hyvissä ajoin, jos työskentelymaa vaihtuu tai työsuhde päättyy. Jos työntekijän työskentelymaa vaihtuu, työnantajan pitää hakea työntekijälle uusi A1-todistus. Kela saa tiedon uudesta todistuksesta suoraan Eläketurvakeskuksesta. 

Jos työkomennuksen on tarkoitus kestää yli 6 kuukautta, voi työntekijä pyytää Kelasta hoito-oikeustodistuksen S1. Näin osoitat oikeutesi hoitoon ulkomailla - EU-terveydenhoito.fi. Lyhyemmälle työkomennukselle hoito-oikeuden osoittamiseksi riittää eurooppalainen sairaanhoitokortti.

Lue lisää