Sairaanhoito osana työterveyshuoltoa

Lakisääteisen ehkäisevän työterveyshuollon lisäksi työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen yleislääkäritasoista, työterveyspainotteista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja. Kela maksaa yleislääkäritasoisesta sairaanhoidosta korvauksia, kun palveluiden järjestämisestä sovitaan saman palveluntuottajan kanssa, jolta hankitaan ehkäisevän työterveyshuollon palvelut. Työnantaja ja palveluntuottaja määrittelevät työterveyshuoltosopimuksessa, mitä työterveyshuoltoon kuuluva sairaanhoito sisältää.

Yleensä työterveyshuollon sairaanhoitoon kuuluu

  • työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito
  • työterveyspainotteinen fysioterapia työterveyslääkärin lähetteellä
  • fysioterapeutin, psykologin ja erikoislääkärin konsultaatiot työkyvyn tai hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi siten, että hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä
  • tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset.

Lue lisää