Työnantaja-asioinnin valtuudet

Tällä sivulla esitellään Kelan työnantaja-asioinnissa tarvittavat Suomi.fi-valtuusasiat.

Asiointipalvelut tarkistavat, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä oikeus edustaa jotakin yritystä tai onko henkilö saanut valtuuden asiointipalvelun käyttöön.

Tarkista kunkin asiointipalvelun kohdalla esitetyt valtuusasiat ja niiden käyttökohteet.

Työnantajan asiointipalvelu

Työnantajan asiointipalvelussa on useita toimintoja, joihin on eri valtuusasiat.

Työnantaja voi rajata työntekijänsä asiointia palvelussa antamalla hänelle vain ne valtuudet, jotka hän työtehtävissään tarvitsee. Työntekijälle ei pidä antaa tarpeettomia valtuuksia.

Organisaatio, joka antaa toiselta organisaatiolta saamansa valtuuden edelleen työntekijöilleen edustamisvaltuutena, voi rajoittaa valtuuden tiettyihin organisaatioihin Y-tunnuksen perusteella. Esimerkiksi tilitoimisto, jossa jokaiselle työntekijälle on nimetty tietyt yritysasiakkaat, voi rajaustarkenteella rajata, minkä yrityksen valtuusasiat kukin työntekijä saa.

Tilitoimiston saama valtuus tulee tilitoimistossa jakaa edustamisvaltuutena, ei asiointivaltuutena. Huomioi, että myös yksin edustamiseen oikeutettujen tulee antaa itselleen edustamisvaltuus.

Näin käytät Suomi.fi-valtuuksien rajaustarkennetta Kelan Työnantajan asiointipalvelussa

Palvelussa tarvittavat valtuudet

Alla on lista valtuuksista, joita Työnantajan asiointipalvelussa tarvitaan. Lisäksi valtuuden kohdalla on kuvaus siitä, missä työtehtävissä kutakin valtuusasiaa tarvitaan.

Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemukset

Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa tarvittavia Suomi.fi-valtuuksia voi tarpeen mukaan rajata rajaustarkenteilla.

Toimipaikkatarkenteella on mahdollista määritellä valtuus toimipaikkakohtaiseksi, jos organisaatio tekee korvaushakemukset toimipaikkakohtaisesti. Valtuus koostuu silloin valtuusasiasta ja numeromuotoisesta tarkenteesta. Organisaation itse määrittelemä numero erottelee toimipaikat, jotka hakevat korvausta omilla hakemuksillaan.

Asiakastunnus-rajaustarkenteella on mahdollista rajata valtuutta Y-tunnuskohtaisesti. Tämä voi olla tarpeen, kun yritys antaa asiointivaltuuden tilitoimistolleen, joka puolestaan jakaa valtuutta eteenpäin edustamisvaltuutena omille työntekijöilleen. Asiakastunnus-rajaustarkenteen avulla tilitoimisto voi määritellä, minkä yrityksen valtuuden se antaa tietylle työntekijälleen.

Palvelussa tarvittavat valtuudet

Alla on lista valtuuksista, joita Työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa tarvitaan. Lisäksi valtuuden kohdalla on kuvaus siitä, missä työtehtävissä kutakin valtuusasiaa tarvitaan.

KIILA-kuntoutukseen hakeminen