Katso-rooleista siirrytään suomi.fi-valtuusasioihin

Katso-palvelun valtuudet korvataan Suomi.fi-valtuuksilla Kelan asiointipalveluissa. Asiointipalvelut tarkistavat, onko palveluun kirjautuneella henkilöllä oikeus edustaa jotakin yritystä tai onko henkilö saanut valtuuden asiointipalvelun käyttöön.

Siirtymäaikana Katso-palvelun valtuudet toimivat työnantajien asiointipalveluissa vielä Katson alasajoon asti. Suomi.fi-valtuudet pitää antaa niin pian kuin mahdollista.

Sovellus   Suomi.fi  -valtuusasia Katso-rooli

Työnantajan asiointipalvelu

Päivärahat
 

 

 

 

 

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen*

 

 

Hakemukset, maksut ja päätökset 
    Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu* Maksutiedot
    Palvelussuhteeseen liittyvien  etuuspäätösten tarkastelu* Hakemukset, maksut ja päätökset
    Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten* Tilinumero
    Sisältyy Palvelusuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen -valtuutukseen* Suostumus sähköiseen päätökseen
    Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu* Lokitietojen tarkistaja

Työnantajien työterveyshuollon korvaushakemukset

  Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen käsittely** TATTH hakemuksen muokkaus
    Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemuksen lähetys** TATTH-hakemuksen lähetys

KIILA-kuntoutukseen hakeminen

  Kuntoutuskurssitarpeen ilmoittaminen Katso - Yrityksen työntekijä
* Organisaatio, joka antaa toiselta organisaatiolta saamansa valtuuden edelleen työntekijöilleen edustamisvaltuutena, voi rajoittaa valtuuden tiettyihin organisaatioihin Y-tunnuksen perusteella.
** Näitä valtuuksia on mahdollista rajata toimipaikkatarkenteella, jonka organisaatio itse määrittelee. Numeromuotoinen aliorganisaation tarkenne erottelee ne organisaation toimipaikat, jotka hakevat työterveyshuollon korvausta toimipaikkakohtaisesti.