Valtakirjalla asiointi

Voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi, jos sinun on itse hankala hoitaa Kela-asioitasi.

Voit antaa valtuutuksen täyttämällä valtakirjalomakkeen:

Valtakirjalla voi antaa valtuutetulle oikeuden hoitaa kaikkia etuusasioita Kelassa tai rajoittaa valtuutuksen koskemaan vain tiettyjä etuuksia tai asiaa. Valtakirja voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Esimerkiksi eläkeläinen, jolla on oikeus takuueläkkeeseen, voi valtuuttaa toisen henkilön hakemaan takuueläkettä puolestaan tai iäkkäät vanhemmat voivat valtuuttaa lapsensa hoitamaan kaikki heidän Kela-asiansa.

Valtakirja ei oikeuta muuttamaan etuudensaajan maksuosoitetta. Maksuosoitteen muuttamiseen tarvitaan erillinen valtuutus. Valtakirjan haltijalla on oikeus saada asioiden hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja vain, jos valtakirjassa on annettu suostumus tietojen antamiseen.

Vapaamuotoiseen valtakirjaan tulee sisällyttää ainakin

  • riittävät tiedot valtuuttajan ja valtuutetun yksilöimiseksi
  • tieto siitä, mitä asioita valtuutus koskee sekä siitä, saako valtuutetulle asioiden hoitamiseksi antaa valtuuttajaa koskevia, salassa pidettäviä tietoja (luvan voi antaa esim. etuustietojen ja muita taloudellista asemaa koskevien tietojen ja/tai terveydentilaa koskevia tietojen antamiseen)
  • valtuuttajan allekirjoitus nimenselvennyksineen sekä päiväys.

Toimita valtakirja Kelaan joko verkossa, postitse tai tuo mukanasi kun olet menossa palvelupisteeseen asioimaan.

Suullinen valtuutus

Poikkeuksellisesti esim. puhelinpalvelussa voit antaa toiselle henkilölle valtuutuksen hoitaa asiaasi myös suullisesti. Kela tarkistaa tällöin sekä valtuutetun että valtuuttajan henkilöllisyyden.

Yleensä suullinen valtuutus koskee vain yhtä asiointikertaa. Jos on tarpeen, että toinen henkilö asioi puolestasi pitempään, asia kannattaa hoitaa kirjallisesti.

Lue lisää