Valtakirja | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Valtakirja

Valtakirjalla voit valtuuttaa täysi-ikäisen henkilön hoitamaan Kela-asioitasi puhelimessa, palvelupisteessä ja kirjeellä.

Mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa?

Päätät itse, mitä asioita valtakirjalla voi hoitaa. Voit antaa toiselle henkilölle luvan hoitaa kaikkia tukiasioitasi tai vain tiettyä tukea tai asiaa. Voit esimerkiksi antaa luvan tietyn tuen hakemiseen.

Valtakirjalla voi myös valittaa päätöksestä toisen puolesta. Jos valtakirjan tekee Kelan lomakkeella, siihen pitää kirjoittaa, että valtakirja on valitusasian hoitamista varten. Erillistä valtakirjaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos sama henkilö on hoitanut samaa asiaa valtakirjalla aiemmin.

Valtakirjan haltijalla on oikeus saada asioiden hoitamiseksi välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja, jos valtakirjassa on annettu suostumus tietojen antamiseen.

Täysi-ikäisen puolesta asiointi OmaKelassa

Voit hoitaa OmaKelassa joitakin asioita toisen henkilön puolesta. OmaKelassa asiointia varten asiakkaan pitää antaa toiselle henkilölle Suomi.fi-valtuus, jonka nimi on Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen

Lue lisää toisen puolesta asioinnista OmaKelassa.

Suomi.fi -valtuudella ei voi asioida toisen puolesta puhelimessa, palvelupisteessä ja kirjeellä.

Näin teet valtakirjan

Voit tehdä valtakirjan

Vapaamuotoisessa valtakirjassa pitää olla

 • riittävät tiedot valtuuttajan ja valtuutetun tai valtuutettujen yksilöimiseksi
 • tieto siitä, mitä asioita valtuutus koskee
 • tieto siitä, saako valtuutetulle antaa asioiden hoitamiseksi salassa pidettäviä tietoja valtuuttajasta (luvan voi antaa esim. etuustietojen ja muiden taloudellista asemaa koskevien tietojen tai terveydentilaa koskevien tietojen antamiseen)
 • voimassaoloaika (toistaiseksi tai määräajan)
 • valtuuttajan allekirjoitus, nimenselvennys ja päiväys.

Näin toimitat valtakirjan Kelaan

Voit toimittaa valtakirjan OmaKelassa, postitse tai palvelupisteeseen.

Näin toimitat valtakirjan OmaKelassa:

 • Täytä lomake Valtakirja – Etuusasioiden hoitaminen Kelassa VAL 3 (pdf) tai kirjoita vapaamuotoinen valtakirja.
 • Tallenna valtakirja laitteellesi.
 • Lähetä valtakirja liitteenä.
  • Valitse Lähetä liite - Muut Kela-asiat  - Muut liitteet ja Valtakirja. Liitä lomake ja paina lähetä.
  • Voit lähettää lomakkeen myös skannattuna tai valokuvana.

Valtakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, kun lähetät sen OmaKelassa omilla tunnuksillasi. Toinen henkilö ei kuitenkaan voi lähettää valtakirjaa puolestasi OmaKelassa.

Lue lisää

Sivu päivitetty 12.7.2024