Sámegielagiid fástatákseáššehasvuohta | Davvisámegiella | KelaMana sisdollui

Sámegielagiid fástatákseáššehasvuohta

Kela buhtte mátkkiid, mat dahkkojit dearvvasvuođafuolahussii, jos mátki lea bargon buohcuvuođa, áhpehisvuođa dahje riegádahttima dihtii. Dábálepmosit mátki buhttejuvvo hálbbimus mátkkoštanvuogi mielde. Sáhtát oažžut buhtadusa táksemátkkis, jos it sáhte dearvvasvuođadili dihtii geavahit almmolaš fievrruid dahje jos almmolaš fievrrut eai leat geavaheamis.

Sámegielat olbmos, guhte ássá sámeguovllus, lea sámi giellalága vuođul vuoigatvuohta geavahit sámegielat Kela-táksse vuoddji.

Ná diŋgot táksse, man Kela buhtte

 1. Diŋgo tákse nummiris 0800 414 610 (Taksi Helsinki Oy) dahje 0800 051 54 (Suomen Lähilogistiikka Oy). Diŋgontelefovdna lea nuvttá.
  Sáhtát diŋgot táksse maiddái njuolgga sámegielat vuoddjis. Sáhtát oažžut buhtadusa dušše dáid nummiriin dahje sámegielat vuoddjis diŋgojuvvon mátkkis.
  • Diŋgo tákse maŋimustá dmu 14 rádjai dan beaivve, mii lea ovdal mátkki.
  • Diŋgo tákse dán nummiris maiddái dalle, go dárbbašat táksse jođánit.
  • Sáhtát diŋgot ovtta háve buot mannan- ja boahtinmátkkiid, mat leat dieđus čuovvovaš 2 vahku áigái.
  • Diŋgo máhccanmátkki uhcimustá 1 diimmu ovdal vuolgináigge, jos máhccanmátkki áigi lea dieđus.
 2. Almmut riŋgema oktavuođas
  • iežat nama ja persovdnadovddaldaga
  • čujuhusa, gos biila viežžá du
  • báikki, gosa leat mannamin (omd. buohcceviessu)
  • diibmoáigge, goas don galggat leat dikšunovttadagas
  • bohtetgo du fárrui veahkkeneavvut dahje mieđušteaddji
  • telefonnummira, gos du fáhte.
 3. Oaččut dieđu biilla árvvoštallon boahtináiggis.
  Oaččut jos háliidat maiddái teakstasániin dieđu, go vuoddji lea dohkkehan diŋgoma ja lea boahtimin viežžat du.
 4. Almmut nuppástusain.
  Jos du diŋgon táksemátkái bohtet nuppástusat, almmut dain dakkaviđe diŋgonnummirii. Nuppástusaid birra galgá almmuhit 2 diimmu ovdal sohppon vuolgináigge.
 5. Čájet vuoddjái Kela-koartta dahje identitehtaduođaštusa.
  Mávssát mátkkistat eanemustá 25 euro iežasvástu.
 6. Bivdde Duođaštus mátkebuhtadusa várás (SV 67).
  • Jos dárbbašat táksse dearvvasvuođadili dihtii, bivdde das duođaštusa
   dearvvasvuođafuolahusas (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).
   • Seaillut hávális mátkki várás čállon duođaštusa alddát 6 mánotbaji áigge mátkebeaivvis. Kela sáhttá bivdit dan maŋŋá.
   • Doaimmat Kelai duođaštusa, mii vuoigadahttá táksse guhkálaš geavaheapmái.
  • Jos dearvvasvuođafuolahusa ovddasteaddji diŋgo máhccanmátkki du beales, it dárbbaš sierra duođaštusa.
  • Sáhtát bivdit maiddái dearvvasvuođafuolahusa ovddasteaddji várret dutnje sámegielat táksse.

Loga lasi

Siidu beaiváduvvon 21.6.2023