Vem kan få stöd från FPA?

I allmänhet kan du få stöd från FPA om du är fast bosatt i Finland eller om du arbetar i Finland och din lön är minst 726 euro per månad.

Ett undantag är om du bor i Finland men arbetar i ett annat land i Europeiska unionen. I sådana fall kan du i allmänhet inte få stöd från FPA.

Om du flyttar till Finland för att bosätta dig här beror dina möjligheter att få stöd från FPA på varifrån du flyttar, det vill säga om du flyttar till Finland

 • från ett nordiskt land
 • från ett land i Europeiska unionen (EU) eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller från Schweiz
 • från ett land som Finland har ingått ett avtal om social trygghet med.

EU-länderna är

 • Finland
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.

Sedan 1.2.2020 är Storbritannien inte längre ett EU-land. Läs mer om det här på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

EES-länder är:

 • Länderna i Europeiska unionen
 • Island
 • Norge
 • Liechtenstein.

Länder som Finland har ingått ett avtal om social trygghet med är:

 • Australien
 • Chile
 • Indien
 • Israel
 • Kanada (och Quebec)
 • Kina
 • De nordiska länderna
 • Sydkorea
 • USA.

Dina möjligheter att få stöd från FPA påverkas också av om du flyttar till Finland

 • som arbetstagare eller företagare
 • som studerande
 • som familjemedlem
 • som utsänd arbetstagare.

Om du har rätt till den sjukförsäkring som FPA sköter får du ett FPA-kort.

Vad betyder det att vara fast bosatt?

Du är fast bosatt i Finland om du har din egentliga bostad och ditt hem i Finland, och du vistas här minst hälften av tiden.

När du flyttar till Finland bedömer FPA om du är fast bosatt här. FPA bedömer din situation som helhet. Bedömningen påverkas av svaren på bland annat följande frågor:

 • Flyttar du tillbaka till Finland för att bo här?
 • Har du ett arbetsavtal för arbete i Finland?
 • Är din partner eller någon annan familjemedlem fast bosatt i Finland?

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du i allmänhet inte rätt till stöd från FPA. Till exempel asylsökande har inte rätt till stöd från FPA.