Flytta till eller från Finland | Lättläst | FPAGå till innehållet

Flytta till eller från Finland

Du kan få stöd från FPA i olika livssituationer. Här kan du läsa om i vilka situationer du kan få stöd från FPA om du flyttar till Finland. Du kan också läsa om vad som händer med dina FPA-stöd om du flyttar bort från Finland.

Vad betyder FPA-stöd?

Du kan få stöd från FPA i olika livssituationer. FPA betalar stöd om du till exempel inte kan arbeta för att du har små barn, är sjuk eller studerar. Det står i finsk lag vilka stöden från FPA är. 

Stöd som FPA betalar är till exempel:

 • folkpension, garantipension och andra stöd för pensionstagare
 • allmänt bostadsbidrag
 • läkemedelsersättningar
 • andra stöd i samband med sjukdom
 • grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd
 • stöd för studerande
 • stöd för barnfamiljer.

Du får ett FPA-kort, om du har rätt till läkemedelsersättningar och andra FPA-stöd i samband med sjukdom.

Vem kan få stöd från FPA?

I allmänhet kan du få stöd från FPA om du är fast bosatt i Finland eller om du arbetar i Finland och din lön är minst cirka 800 euro per månad.

Ett undantag är om du bor i Finland men arbetar i ett annat land i Europeiska unionen. I sådana fall kan du i allmänhet inte få stöd från FPA.

Vad betyder det att vara fast bosatt?

Du är fast bosatt i Finland om du har din egentliga bostad, alltså ditt hem, i Finland, och du vistas här minst hälften av tiden.

När du flyttar till Finland bedömer FPA om du är fast bosatt här. FPA bedömer din situation som helhet.

Bedömningen påverkas av svaren på bland annat följande frågor:

 • Flyttar du tillbaka till Finland för att bo här?
 • Har du ett arbetsavtal för arbete i Finland?
 • Är den du är gift med eller är en annan nära  familjemedlem till dig fast bosatt i Finland?

Om du flyttar till Finland tillfälligt har du i allmänhet inte rätt till stöd från FPA. Till exempel asylsökande har inte rätt till stöd från FPA.

När du flyttar utomlands avgör FPA din rätt att få stöd utgående från hur länge du tänker vara utomlands.

Om du flyttar utomlands för att bli fast bosatt där kan du i allmänhet inte längre få stöd från FPA. Om du tänker bo i ett annat land i över 6 månader anser man i allmänhet att du är fast bosatt där. För de flesta länder i Europa gäller det ändå att tiden kan vara längre.

Från vilket land eller till vilket land flyttar du?

Möjligheten att få stöd beror också på från vilket land du flyttar till Finland eller till vilket land du flyttar från Finland.

FPA:s stöd påverkas av om det är fråga om ett land i Europeiska unionen (EU), ett land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Schweiz, Storbritannien eller ett land som Finland har ingått ett avtal om social trygghet med.

EU-länderna är

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Österrike.

Storbritannien lämnade EU år 2020. Läs mer på FPA:s webbplats (på standardspråk).

EES-länderna är:

 • Norge
 • Island
 • Liechtenstein
 • länderna i Europeiska unionen.

Finland har avtal om social trygghet med följande länder:

 • Australien
 • Chile
 • de nordiska länderna
 • Indien
 • Israel
 • Japan
 • Kanada (och Quebec)
 • Kina
 • Sydkorea
 • USA.

Läs mer