Meddela förändringar | Lättläst | FPAGå till innehållet

Flyttanmälan och ansökan om stöd

Meddela förändringar

Meddela FPA 

  • om du har flyttat till Finland och du ansöker om stöd hos FPA
  • om du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande och du får stöd från FPA
  • om du flyttar tillbaka till Finland och tidigare har fått stöd från FPA.

Kom också ihåg att göra en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten).

När du flyttar till Finland ska du anmäla flytten också till myndigheten i det land du reser från.

Ansök om FPA-stöd

Anmäl flytten och ansök om FPA-stöd på nätet:

www.fpa.fi/mittfpa (på standardspråk).

Läs i ansökan vilka bilagor som du måste lägga till din ansökan. Du kan skicka bilagorna på nätet

Du kan också ansöka om stöd med en blankett som du får på FPA-byrån eller på nätet:

www.fpa.fi/blanketter

FPA:s postadress är
FPA
PB 10
00056 FPA

Du kan sköta nästan alla dina FPA-ärenden också per telefon. FPA betjänar på svenska, finska och engelska.

Du får ett beslut från FPA

Om du får stöd från FPA eller om du har ansökt om stöd får du ett beslut per post. I beslutet står det hur mycket stöd du får, motiveringarna för beslutet och när stödet betalas ut. Du får ett beslut även om du inte kommer att få något stöd från FPA.

Om du inte längre har rätt att få stöd från FPA kan du inte heller använda det europeiska sjukvårdskortet.

Mer information

FPA:s center för internationella ärenden ger information om att flytta till eller från Finland.

Information om hälso- och sjukvård i Finland och utomlands får du på nätet: www.eu-halsovard.fi eller per e-post till yhteyspiste@fpa.fi

Information om FPA-stöd på olika språk:
www.fpa.fi/andra-sprak

Från InfoFinland får du information på många olika språk om FPA:S stöd.

Läs mer 

Senast ändrad 4.7.2023

Vad tycker du om sidan?