Anmäl flyttningen till FPA

Meddela FPA om

  • du har flyttat till Finland och du får stöd från FPA
  • du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande och du får stöd från FPA
  • du flyttar tillbaka till Finland och tidigare har fått stöd från FPA.

Kom också ihåg att meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (tidigare magistraten) om du flyttar.

Lämna ett meddelande i FPA:s e-tjänst (inte på lättläst).

Du kan meddela förändringar också med en pappersblankett. Blanketten finns på FPA:s webbplats (inte på lättläst).

Du kan också hämta blanketten på FPA-byrån. Om du lämnar ett meddelande om din flytt med en pappersblankett ska du skicka blanketten till FPA per post. FPA:s postadress är

FPA
PB 10
00056 FPA

Om du får stöd från FPA eller om du har ansökt om stöd får du ett beslut per post. I beslutet står det hur mycket stöd du får, motiveringarna för beslutet och när stödet betalas ut. Du får också en förklaring till beslutet. Du får ett beslut även om du inte kommer att få något stöd från FPA.