Om du flyttar från Finland till ett annat land | Lättläst | FPAGå till innehållet

Om du flyttar utomlands

Om du får stöd från FPA och du flyttar utomlands ska du meddela FPA att du flyttar.

Du ska också meddela FPA om din livssituation förändras medan du bor utomlands. Meddela FPA till exempel:

  • om du börjar eller slutar studera
  • om du börjar eller slutar arbeta
  • om det sker förändringar i din familj, till exempel om du skiljer dig eller flyttar ihop med din partner.

Flyttar du tillfälligt eller för att stanna?

I allmänhet avgör FPA din rätt att få stöd utgående från hur länge du tänker vara utomlands. Om du tänker vara utomlands högst 6 månader behåller du vanligen din rätt till pensioner, barnbidrag, moderskapsunderstöd och andra stöd för barnfamiljer som FPA betalar.

Om du flyttar utomlands för att bli fast bosatt där kan du i allmänhet inte längre få stöd från FPA. Om du tänker bo i ett annat land i över 6 månader anser man att du är fast bosatt där. I så fall förlorar du i allmänhet din rätt till FPA-stöd genast då du flyttar från Finland. Tidsgränsen på 6 månader är ändå inte absolut om du flyttar tillfälligt från Finland till ett EU-land eller ett EES-land, till Schweiz eller Storbritannien.

Också till exempel studerande och utsända arbetstagare kan ha rätt till stöd från FPA även om de bor utomlands i över 6 månader.

När du flyttar till ett annat land ska du ta reda på om du kan få stöd i ditt nya hemland.

En del av året utomlands

Om du regelbundet bor över halva året utomlands har du i allmänhet inte rätt att få FPA-stöd. Tidsgränsen är inte absolut, om du bor en del av året i ett annat EU-land, EES-land, i Schweiz eller i Storbritannien.

Läs mer

Senast ändrad 15.9.2022

Vad tycker du om sidan?