Om du flyttar utomlands

Om du får stöd från FPA och du flyttar utomlands ska du meddela FPA att du flyttar. Du ska också meddela FPA om din livssituation förändras medan du bor utomlands.

Meddela FPA till exempel:

  • om du börjar eller slutar studera
  • om du börjar eller slutar arbeta
  • om det sker förändringar i din familj, till exempel om du skiljer dig eller flyttar ihop med din partner.

Flyttar du tillfälligt eller för att stanna?

I allmänhet avgör FPA din rätt att få stöd utgående från hur länge du tänker vara utomlands.

Om du tänker vara utomlands högst 6 månader behåller du vanligen din rätt till pensioner, barnbidrag, moderskapsunderstöd och andra stöd för barnfamiljer som FPA betalar.

Om du flyttar från Finland för att bosätta dig i ett annat land har du i allmänhet inte längre rätt att få stöd från FPA. Om du tänker bo i ett annat land i över 6 månader anser man att du är fast bosatt där. I allmänhet förlorar du rätten att få stöd från FPA genast när du flyttar bort från Finland. Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du bor tillfälligt i ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz.

När du flyttar till ett annat land ska du ta reda på om du kan få stöd i ditt nya hemland.

Om du arbetar som tjänstemän vid staten behåller du din rätt till stöd från FPA också om du flyttar utomlands. Om dina familjemedlemmar följer med utomlands ska de meddela FPA att de flyttar.

Även studerande och utsända arbetstagare kan fortsätta att ha rätt att få stöd från FPA trots att de bor utomlands i över 6 månader.

En del av året utomlands

Om du regelbundet bor över halva året utomlands har du i allmänhet inte rätt att få FPA-stöd. Tidsgränsen är inte absolut, om du bor en del av året i ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz.

Läs mer