Om du flyttar utomlands

Om du får stöd från FPA och du flyttar utomlands tillfälligt eller stadigvarande ska du meddela FPA att du flyttar. Du ska också meddela FPA om din livssituation förändras medan du bor utomlands.

Meddela FPA till exempel:

  • om du börjar studera eller arbeta
  • om du slutar studera eller arbeta
  • om det sker förändringar i din familj, till exempel om du skiljer dig eller flyttar ihop med din partner.

Flyttar du tillfälligt eller för att stanna?

I allmänhet avgör FPA din rätt att få stöd utgående från hur länge du tänker vara utomlands.

Om du tänker vara utomlands högst 6 månader behåller du vanligen din rätt till FPA-stöd under den tiden. Då kan du få de stöd som FPA betalar till ett annat land. Sådana stöd är till exempel pensioner, barnbidrag, moderskapsunderstöd och andra stöd för barnfamiljer.

Om du flyttar från Finland för att bosätta dig i ett annat land har du i allmänhet inte längre rätt att få stöd från FPA. Om du tänker bo i ett annat land i över 6 månader anser man att du är fast bosatt där. I så fall har du inte längre rätt att få stöd från FPA.

Tidsgränsen på 6 månader är inte absolut om du bor tillfälligt i ett annat EU-land, ett EES-land eller i Schweiz.

När du flyttar till ett annat land ska du ta reda på om du kan få stöd i ditt nya hemland.

Statliga tjänstemän som flyttar utomlands behåller sin rätt till FPA-stöd. Om deras familjemedlemmar följer med utomlands ska de meddela FPA att de flyttar.

Även vissa andra personer kan fortsätta att ha rätt att få stöd från FPA trots att de bor utomlands i över 6 månader. Det gäller till exempel studerande och utsända arbetstagare.

En del av året utomlands

Om du regelbundet bor över halva året utomlands har du i allmänhet inte rätt att få FPA-stöd.

Läs mer