Om du flyttar till Finland

Arbetstagare i Finland

Du har rätt till stöd från FPA om du flyttar till Finland och blir fast bosatt här.

Du kan också få stöd från FPA om du arbetar i Finland. Då behöver du inte vara fast bosatt här. Du har rätt till stöd för de månader då din lön är minst cirka 724 euro per månad.

Om du har arbetat i Finland i minst 6 månader har du rätt att få FPA-stöd i 3 månader efter att du slutat arbeta.

Om din hemkommun är i Finland har du rätt till offentlig hälso- och sjukvård. I allmänhet får du vård vid hälsocentralen i din hemkommun. Om du kommer till Finland för att arbeta men inte har en hemkommun här, kan du be att FPA reder ut om du har rätt till offentlig hälsovård.

Om du vill veta mer kan du ringa servicenumret 020 634 0300.

Arbetstagare från avtalsländer

Finland har ingått avtal om social trygghet med vissa länder. De här länderna är:

  • Australien
  • Chile
  • De nordiska länderna
  • Indien
  • Israel
  • Kanada (och Quebec)
  • Kina
  • Sydkorea
  • USA.

Avtalen gäller i allmänhet pensioner och sjukvård.

Om du kommer från något av de här länderna ska du kontakta FPA och ta reda på hur avtalet påverkar din sociala trygghet.

Utsända arbetstagare

Om din arbetsgivare skickar dig till Finland för att arbeta och du inte kommer från ett EU-land eller EES-land och inte heller från Schweiz gäller samma regler för dig som för andra arbetstagare.

Du har rätt till stöd från FPA om du blir fast bosatt i Finland eller om din lön är minst cirka 742 euro i månaden.

Om du kommer som utsänd arbetstagare från ett annat EU-land, EES-land eller från Schweiz behåller du din sociala trygghet i ditt avreseland. Om du plötsligt blir sjuk får du nödvändig sjukvård om du har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp. Du får kortet i ditt avreseland.

Myndigheterna i ditt avreseland ger dig ett intyg (A1 eller E101) över att din arbetsgivare har sänt dig för att arbeta i Finland.

Om du kommer som utsänd arbetstagare från ett land som har ingått ett avtal om social trygghet med Finland är det avreselandet som står för de stöd som nämns i avtalet.

Du kan få andra stöd än de som nämns i avtalet om du blir fast bosatt i Finland eller om din lön är minst cirka 742 euro i månaden.

Annan social trygghet på grund av arbete

Om du arbetar i Finland kan du också få andra sociala förmåner som baserar sig på arbete. Sådana förmåner är till exempel arbetspension, inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning och förmåner vid yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet. De här förmånerna betalas av privata försäkringsbolag, arbetslöshetskassor och stiftelser. Det är alltså inte FPA som betalar ut dem.

Läs mer