Om du flyttar till Finland - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Om du flyttar till Finland

Villkoren för stöden är olika beroende på om du flyttar till Finland

  • som arbetstagare eller företagare
  • som utsänd arbetstagare
  • som familjemedlem
  • som studerande.

Arbetstagare eller företagare i Finland

Du har rätt till stöd från FPA om du arbetar i Finland. Då behöver du inte vara fast bosatt här.

Du har rätt till stöd för de månader då din lön är minst cirka 800 euro i månaden.

Om du arbetar i Finland i minst 6 månader har du rätt att få vissa stöd från FPA ännu i 3 månader efter att du slutat arbeta.

Om din hemkommun är i Finland har du rätt till offentlig hälso- och sjukvård. I allmänhet får du vård vid hälsocentralen i din hemkommun. Om du kommer till Finland för att arbeta men inte har en hemkommun här, kan du be att FPA reder ut om du har rätt till offentlig hälsovård.

Arbetstagare från avtalsländer

Finland har avtal om social trygghet med vissa länder.

Om du kommer från de här länderna ska du kontakta FPA och ta reda på hur avtalet påverkar din rätt att få FPA-stöd.

Utsända arbetstagare

Utsända arbetstagare är personer som har en utländsk arbetsgivare, och arbetsgivaren har skickat dem till Finland för att arbeta.

Du flyttar till Finland från ett EU-land, ett EES-land, från Schweiz eller Storbritannien

Om du kommer som utsänd arbetstagare från dessa länder behåller du din sociala trygghet i ditt avreseland. Om du plötsligt blir sjuk får du nödvändig sjukvård för samma pris som andra invånare i Finland, om du har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp. Du får kortet i ditt avreseland. Myndigheterna i ditt avreseland ger dig intyget A1 över att din arbetsgivare har sänt dig för att arbeta i Finland.

Du flyttar till Finland från ett land som har ett avtal om social trygghet med Finland

Om du kommer som utsänd arbetstagare från ett land som har ingått ett avtal om social trygghet med Finland är det avreselandet som står för de stöd som nämns i avtalet. Du kan få andra stöd än de som nämns i avtalet om du blir fast bosatt i Finland eller om din lön är minst cirka 800 euro i månaden.

Du flyttar till Finland någon annanstans ifrån

Om du kommer som utsänd arbetstagare från ett land som inte är ett EU-land, ett EES-land eller ett avtalsland och inte heller från Schweiz eller Storbritannien, gäller samma villkor för dig som för andra arbetstagare som flyttar till Finland. Du har alltså rätt till stöd från FPA om du blir fast bosatt i Finland eller om din lön är minst cirka 800 euro i månaden.

Läs mer

Senast ändrad 4.7.2023