För vilka boendeutgifter kan man få allmänt bostadsbidrag? | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

För vilka boendeutgifter kan man få allmänt bostadsbidrag?

Du kan få bostadsbidrag för de boendeutgifter som du har för en hyresbostad, bostadsrättsbostad, ägarbostad eller delägarbostad. Bostaden måste finnas i Finland och vara avsedd att användas för stadigvarande boende.

Bostadsbidrag betalas inte för alla boendeutgifter, utan det finns godtagbara boendeutgifter som har fastställts för olika boendeformer. Till exempel i fråga om hyresbostäder är de godtagbara boendeutgifterna hyran samt vatten- och uppvärmningskostnader som betalas separat. Bostadens storlek inverkar inte på bidraget.

Läs mer om de olika boendeformerna och för vilka utgifter man kan få bostadsbidrag.

Det allmänna bostadsbidragets belopp blir mindre år 2024 och bidraget slopas för ägarbostäder år 2025

Riksdagen har beslutat om nedskärningar i det allmänna bostadsbidraget, vilket innebär att bidragets belopp minskar år 2024. Största delen av ändringarna i det allmänna bostadsbidraget träder i kraft 1.4.2024 och inverkar på hushållens bostadsbidrag när det justeras nästa gång. Dessutom kommer allmänt bostadsbidrag inte att beviljas för ägarbostäder från 1.1.2025.

Läs mer om ändringarna

När du flyttar till en hyresbostad kräver hyresvärden i allmänhet att du betalar en hyresgaranti eller garantihyra som motsvarar några månaders hyra. Om dina disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för att betala hyresgarantin kan du ansöka om grundläggande utkomststöd för den hos FPA.

Läs mer om hyresgaranti i samband med grundläggande utkomststöd.

Övre gränser för boendeutgifterna

För boendeutgifterna har fastställts en övre gräns, som anger det högsta belopp utifrån vilket bostadsbidrag kan beviljas. Dessa belopp kallas maximala boendeutgifter. De maximala boendeutgifterna påverkas av

 • antalet vuxna och barn i hushållet
 • i vilken kommun bostaden finns.

Du kan få bostadsbidrag för högst de maximala boendeutgifterna, även om dina faktiska boendeutgifter skulle vara större än de maximala boendeutgifterna.

Kommunerna är indelade i grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.

Välj den kommun där bostaden finns

Om hushållet består av

 • 1 person, godkänns 582 euro/månad som boendeutgifter
 • 2 personer, godkänns 843 euro/månad som boendeutgifter
 • 3 personer, godkänns 1 072 euro/månad som boendeutgifter
 • 4 personer, godkänns 1 253 euro/månad som boendeutgifter
 • fler än 4 personer, godkänns 1 253 euro/månad som boendeutgifter + 156 euro/månad för varje ytterligare person.

Om det till hushållet hör en person med funktionsnedsättning som på grund av hjälpmedel eller vårdare behöver extra mycket utrymme, godkänner FPA boendeutgifterna enligt en person mer än det egentliga antalet.

Om hushållet består av

 • 1 person, godkänns 563 euro/månad som boendeutgifter
 • 2 personer, godkänns 808 euro/månad som boendeutgifter
 • 3 personer, godkänns 1 019 euro/månad som boendeutgifter
 • 4 personer, godkänns 1 188 euro/månad som boendeutgifter
 • fler än 4 personer, godkänns 1 188 euro/månad som boendeutgifter + 148 euro/månad för varje ytterligare person.

Om det till hushållet hör en person med funktionsnedsättning som på grund av hjälpmedel eller vårdare behöver extra mycket utrymme, godkänner FPA boendeutgifterna enligt en person mer än det egentliga antalet.

Om hushållet består av

 • 1 person, godkänns 447 euro/månad som boendeutgifter
 • 2 personer, godkänns 652 euro/månad som boendeutgifter
 • 3 personer, godkänns 828 euro/månad som boendeutgifter
 • 4 personer, godkänns 981 euro/månad som boendeutgifter
 • fler än 4 personer, godkänns 981 euro/månad som boendeutgifter + 134 euro/månad för varje ytterligare person.

Om det till hushållet hör en person med funktionsnedsättning som på grund av hjälpmedel eller vårdare behöver extra mycket utrymme, godkänner FPA boendeutgifterna enligt en person mer än det egentliga antalet.

Om hushållet består av

 • 1 person, godkänns 394 euro/månad som boendeutgifter
 • 2 personer, godkänns 574 euro/månad som boendeutgifter
 • 3 personer, godkänns 734 euro/månad som boendeutgifter
 • 4 personer, godkänns 875 euro/månad som boendeutgifter
 • fler än 4 personer, godkänns 875 euro/månad som boendeutgifter + 129 euro/månad för varje ytterligare person.

Om det till hushållet hör en person med funktionsnedsättning som på grund av hjälpmedel eller vårdare behöver extra mycket utrymme, godkänner FPA boendeutgifterna enligt en person mer än det egentliga antalet.

Om hushållet består av

 • 1 person, godkänns 470 euro/månad som boendeutgifter
 • 2 personer, godkänns 687 euro/månad som boendeutgifter
 • 3 personer, godkänns 871 euro/månad som boendeutgifter
 • 4 personer, godkänns 1 032 euro/månad som boendeutgifter
 • fler än 4 personer, godkänns 1 032 euro/månad som boendeutgifter + 141 euro/månad för varje ytterligare person.

Om det till hushållet hör en person med funktionsnedsättning som på grund av hjälpmedel eller vårdare behöver extra mycket utrymme, godkänner FPA boendeutgifterna enligt en person mer än det egentliga antalet.

Exempel på maximala boendeutgifter

Maria bor ensam i en hyresbostad i Helsingfors. I hyra betalar hon 800 euro i månaden. För personer som bor ensamma i Helsingfors kan boendeutgifter på högst 582 euro i månaden godkännas. Marias bostadsbidrag räknas alltså ut enligt 582 euro. Det räknas inte ut enligt hennes hyra på 800 euro.

Tommy och Paulina bor tillsammans i en hyresbostad i Åbo. I hyra betalar de 750 euro i månaden. Eftersom Tommy och Paulina är ett sambopar hör de till samma hushåll och får ett gemensamt bostadsbidrag. För ett hushåll som består av 2 personer kan man i Åbo godkänna högst 652 euro i månaden som boendeutgifter. Tommys och Paulinas bostadsbidrag räknas alltså enligt 652 euro. Det räknas inte ut enligt deras hyra på 750 euro.

Senast ändrad 30.1.2024

Vad tycker du om sidan?