Sjukdagpenning, rehabilitering eller pension? - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Sjukdagpenning, rehabilitering eller pension?

Om din sjukdom varar länge kan du få stöd för rehabilitering.

När du har fått sjukdagpenning i 60, 150 och 230 vardagar reder FPA ut om rehabilitering kan vara ett sätt att förbättra din arbetsförmåga.

Kontakta din läkare eller FPA om du känner att du behöver rehabilitering.

Invalidpension eller sjukpension

Vanligen betalar FPA sjukdagpenning i högst 300 vardagar.

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan arbeta efter det kan du ansöka om invalidpension hos din arbetspensionsanstalt eller om sjukpension hos FPA.

FPA betalar sjukpension om du inte alls har arbetat eller om din pension från arbetspensionsanstalten är liten.

Om du kan få pension eller inte beror på:

  • din sjukdom eller funktionsnedsättning
  • din ålder
  • vad du har arbetat med
  • vilken utbildning du har.

Om du inte kan börja arbeta igen och inte heller får pension ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån (AN-byrån). Anmäl dig som arbetslös arbetssökande senaste dagen efter att utbetalningen av sjukdagpenningen har upphört. Då kan du få dagpenning under arbetslösheten medan du väntar på beslut om invalidpension eller sjukpension.

Om du är medlem i en arbetslöshetskassa ska du ansöka om inkomstrelaterad dagpenning hos din egen kassa.

Senast ändrad 4.7.2023