Partiell sjukdagpenning - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Partiell sjukdagpenning

Om du börjar arbeta på deltid efter att du varit sjuk kan du få partiell sjukdagpenning från FPA. Den partiella sjukdagpenningen är ungefär hälften av sjukdagpenningen.

Du kan få partiell sjukdagpenning om du arbetade heltid innan du blev sjuk, alltså om din arbetstid var minst 30 timmar per vecka. När du börjar arbeta på deltid måste din arbetstid vara ungefär hälften av din tidigare arbetstid.

Partiell sjukdagpenning betalas för högst 150 vardagar, alltså ungefär 6 månaderna.

Du kan få partiell sjukdagpenning för högst 2 månader bakåt i tiden.

Läs mer om ansökan om partiell sjukdagpenning på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Senast ändrad 27.5.2024