Sjukdagpenning

FPA betalar sjukdagpenning för sjukdomstid. Du kan få sjukdagpenning om du är 16–67 år och inte kan arbeta för att du är sjuk.

Vanligen betalar FPA sjukdagpenning efter att du har varit sjuk i 10 dagar. Om du är företagare kan du få sjukdagpenning redan tidigare. Om du får lön när du är sjukledig betalar FPA din sjukdagpenning till din arbetsgivare.

Hur stor är sjukdagpenningen?

FPA räknar ut sjukdagpenningen enligt årsinkomsten. Årsinkomsten är din inkomst under 12 månader. Om läkaren konstaterar att du är sjuk och inte kan arbeta till exempel från början av maj 2021 räknar FPA ut sjukdagpenningen enligt dina inkomster under tiden 1.4.2020–31.3.2021.

Sjukdagpenningen är alltid mindre än årsinkomsten. Vanligen är den cirka 70 % av årsinkomsten. FPA betalar vanligen sjukdagpenning för 6 dagar i veckan.

Om du får lön under sjukdagpenningsperioden betalar FPA sjukdagpenningen till din arbetsgivare. Även arbetslösa och studerande som får studiepenning kan få sjukdagpenning.

Ansök om sjukdagpenning senast 2 månader efter att du blivit sjukledig.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i sjukdagpenning (inte på lättläst).

Om du vill veta mer kan du ringa servicenumret 020 692 224.

Hur länge kan man få sjukdagpenning?

FPA betalar sjukdagpenning i högst ungefär ett år. Under sjukdagpenningperioden reder FPA ut om du kan ha nytta av rehabilitering.

Om du är löntagare ber FPA att du skickar ett utlåtande där din företagsläkare berättar om din förmåga att arbeta och om du kan fortsätta arbeta. FPA behöver utlåtandet senast när du har fått sjukdagpenning i 90 vardagar.

Tilläggsdagar till sjukdagpenningen

I vissa fall kan FPA betala tilläggsdagar till sjukdagpenning. Det kan du få även om du redan har fått sjukdagpenning den maximala tiden, alltså ungefär ett år.

Vanligen kan du få sjukdagpenning i ungefär ett år. Om du efter det har börjat arbeta igen och ännu är för sjuk för att arbeta kan FPA betala sjukdagpenning i 50 dagar till.

För att kunna få tilläggsdagar måste du ha arbetat 30 dagar i följd, alltså i ungefär en månad efter att den maximala tiden för sjukdagpenning tog slut.

Om du fortsättningsvis är sjuk och inte kan börja arbeta igen blir det aktuellt att reda ut om du kan få sjukpension eller invalidpension.

Läs mer