Sjukdagpenning

FPA betalar sjukdagpenning för sjukdomstid. Du kan få sjukdagpenning om du är 16–67 år och inte kan arbeta för att du är sjuk.

Vanligen betalar FPA sjukdagpenning efter att du har varit sjuk i 10 dagar. Om du är företagare kan du få sjukdagpenning redan tidigare. Om du får lön när du är sjukledig betalar FPA din sjukdagpenning till din arbetsgivare.

Hur stor är sjukdagpenningen?

FPA räknar ut sjukdagpenningen enligt årsinkomsten. Årsinkomsten är din inkomst under 12 månader. Om läkaren konstaterar att du är sjuk och inte kan arbeta till exempel från början av maj 2020 räknar FPA ut sjukdagpenningen enligt dina inkomster under tiden 1.4.2019–31.3.2020.

Inkomster som räknas med i årsinkomsten är till exempel lön, företagarens inkomst, arbetslöshetsförmåner och vissa andra förmåner. Studerande som har studiepenning kan också få sjukdagpenning.

Om du är arbetslös kan sjukdagpenningens belopp också räknas ut utifrån din arbetslöshetsförmån.

FPA betalar vanligen sjukdagpenning för 6 dagar i veckan.

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i sjukdagpenning (inte på lättläst). Om du vill veta mer kan du ringa servicenumret 020 692 224.

Exempel på hur sjukdagpenningen räknas ut

Läkaren har konstaterat att Lisa på grund av sjukdom inte kan arbeta från 14.4.2020. Sjukdagpenningen räknas då ut enligt Lisas inkomster under tiden 1.3.2019–29.2.2020.

Under den här tiden har Lisas lön varit 2 500 euro per månad (brutto) och semesterlönen 1 125 euro (brutto).

Årsinkomsten räknas ut så här:
12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro. Sjukdagpenningen är ungefär 70 procent av de inkomster som räknas med i årsinkomsten.
Lisa får cirka 65 euro per vardag i sjukdagpenning.

Ansök om sjukdagpenning inom 2 månader från den dag då arbetsoförmågan började.

Bruttoinkomsten är inkomsten innan skatten har dragits av.

Hur länge kan man få sjukdagpenning?

FPA betalar sjukdagpenning i högst ungefär ett år. Men redan innan ett år har gått reder FPA ut om du kan ha nytta av rehabilitering.

Om du är löntagare ber FPA att du skickar ett utlåtande där din företagsläkare berättar om din förmåga att arbeta och om du kan fortsätta arbeta. Utlåtandet behövs senast när du har fått sjukdagpenning i 90 vardagar.

Fortsatt sjukdagpenning

I vissa fall kan FPA betala fortsatt sjukdagpenning. Det kan du få även om du redan har fått sjukdagpenning den maximala tiden, alltså ungefär ett år. Om du börjar jobba igen men märker att du är för sjuk för att arbeta kan du få sjukdagpenning i 50 dagar till.

Ett villkor är att du har arbetat 30 dagar i följd, alltså i ungefär en månad, efter att utbetalningen av sjukdagpenning upphörde.

Om du fortsättningsvis är sjuk och inte kan börja arbeta igen blir det aktuellt att reda ut om du kan få sjukpension eller invalidpension.

Läs mer