Sjukdom - lättläst | Lättläst | FPAGå till innehållet

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk eller har en funktionsnedsättning kan du få ekonomiskt stöd från FPA. Om sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar din förmåga att klara av vardagen eller jobba kan du få rehabilitering från FPA.

Vilka kostnader ersätter FPA?

FPA kan betala ersättning för en del av följande kostnader:

  • kostnader för sådana receptbelagda läkemedel som ger rätt till ersättning
  • kostnadee för besök på en privatläkares mottagning
  • privattandläkares arvoden
  • kostnader för resor till offentlig sjukvård, undersökningar eller rehabilitering.

Du kan också få ersättning om du blir utan lön för att du har varit sjuk eller om du har tagit hand om ditt sjuka barn.

FPA betalar ingen ersättning för offentlig hälso- och sjukvård, alltså vård på en hälsocentral eller ett sjukhus.

Om du arbetar kan du besöka företagshälsovården som din arbetsgivare ordnar. Försäkringsbolag säljer också privata sjukförsäkringar som kan ersätta en del av kostnaderna om du blir sjuk.

Om ditt barn blir sjukt

Om ditt barn blir sjukt kan du ta barnet till en hälsocentral eller till en privatläkare.
FPA betalar ersättning för en del av en privatläkares arvode. Dessutom ersätter FPA en del av kostnaderna för läkemedel. Däremot ersätter FPA inte behandlingar som ges på en hälsocentral.

Tillfällig vårdledighet

Om ditt barn under 10 år får till exempel en förkylning kan du ta ledigt från jobbet för att kunna sköta barnet. Det kallas tillfällig vårdledighet. Den tillfälliga vårdledigheten varar i högst 4 arbetsdagar. De flesta arbetsgivare betalar lön för tillfällig vårdledighet. FPA betalar inte stöd för den här tiden.

Specialvårdspenning

Du kan få specialvårdspenning om du sköter ett barn under 16 år som har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Du kan få specialvårdspenning om du måste vara borta från jobbet på grund av

  • barnets sjukhusvård
  • barnets vård hemma i samband med sjukhusvården
  • barnets rehabilitering
  • att barnet provar på dagvård eller skolgång.

Specialvårdspenningen är lika stor som sjukdagpenningen.Dina möjligheter att få specialvårdspenning påverkas av ditt barns ålder, sjukdom, vårdställe och vårdskede.

Med din ansökan ska du skicka ett läkarutlåtande D om varför du behöver specialvårdspenning. Sök specialvårdspenning inom 4 månader från den dag då vården började.

Läs mer om ansökan om specialvårdspenning på FPA:s webbplats (på standardspråk).

FPA-kortet

Om du har ett FPA-kort kan de flesta privata läkarstationer direkt dra av den del av priset som FPA ersätter. I så fall behöver du inte ansöka om ersättning efter besöket.

FPA ger ett FPA-kort till alla som har rätt att få läkemedelsersättningar eller andra FPA-stöd i samband med sjukdom. Kortet är gratis och skickas hem till dig.

Det europeiska sjukvårdskortet

Om du reser i andra länder i Europa lönar det sig att ha ett europeiskt sjukvårdskort.

Beställ det europeiska sjukvårdskortet på MittFPA.

Kortet är gratis. Det skickas hem till dig per post.

Om du behöver få akut sjukvård utomlands ska du visa upp kortet och ett identitetsbevis på vårdstället. Kortet gäller i alla EU-länder, EES-länder, i Schweiz, Storbritannien och Nordirland. Innan du åker utomlands lönar det sig att ta reda på hur man ska göra i olika länder om man plötsligt blir sjuk.

Läs mer om hur det europeiska sjukvårdskortet fungerar utomlands på FPA:s webbplats (på standardspråk).

Om du inte har kortet med på resan måste du först betala sjukvården själv och senare ansöka om ersättning hos FPA.

Dessutom säljer försäkringsbolag reseförsäkringar som ersätter kostnader för sjukvård utomlands.

Läs mer