Vanhuuseläke | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Vanhuuseläke

Vanhuuseläke voi olla työeläkettä, kansaneläkettä tai molempia.

Jos vanhuuseläkkeesi maksetaan kansaneläkkeenä, se alkaa 65 vuoden iässä.

Jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla, vanhuuseläkkeen määrä voi jäädä pieneksi. Saatat kuitenkin saada eläkettä ulkomailta.

Esimerkki eläkkeistä

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. He ovat molemmat vanhuuseläkkeellä.

Kalle saa työeläkettä 1 450 euroa kuukaudessa. Hän ei saa kansaneläkettä eikä takuueläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä 500 euroa kuukaudessa ja kansaneläkettä noin 475 euroa kuukaudessa. Kaisa saa siis eläkettä yhteensä noin 975 euroa kuukaudessa. Hänelle ei kuulu takuueläkettä, koska tulot ovat suuremmat kuin takuueläkkeen tulorajat.

Lue lisää vanhuuseläkkeen hakemisesta (yleiskielellä).

Eläkkeelle aikaisemmin

Jos sinulla on oikeus kansaneläkkeeseen, voit päättää, otatko sen etukäteen eli ennen kuin täytät 65 vuotta. Tätä kutsutaan varhennetuksi vanhuuseläkkeeksi.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1962, voit ottaa varhennetun vanhuuseläkkeen aikaisintaan 64-vuotiaana.

Varhennettu eläke on pysyvästi pienempi kuin kansaneläke, joka alkaa 65 vuoden iässä. Eläke pienenee 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla aikaistat sitä. Kannattaa selvittää etukäteen, minkä suuruinen varhennettu vanhuuseläke olisi.

Esimerkki eläkkeen varhentamisesta

Maija jää työeläkkeelle 64-vuotiaana. Hän saa työeläkettä 700 euroa kuukaudessa.

Maija hakee lisäksi kansaneläkkeen varhennettuna 1 vuodella. Kansaneläke on varhentamisen takia 3,6 prosenttia (noin 17 euroa kuukaudessa) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä.

Maija asuu yksin.

Hän saa työeläkkeen lisäksi kansaneläkettä noin 442 euroa kuukaudessa.

Eläkkeelle myöhemmin

Sinun ei tarvitse hakea eläkettä vielä 65-vuotiaana. Voit siis lykätä eli siirtää myöhemmäksi eläkkeen alkamista. Se korottaa eläkettä. Eläke suurenee 0,6 prosenttia jokaiselta kuukaudelta, jolla siirrät sitä myöhemmäksi.

Työttömyys ja eläke

Jos olet työtön ja lähellä eläkeikää, voit päästä niin sanottuun eläkeputkeen. Eläkeputki tarkoittaa, että saat työttömyyspäivärahaa, kunnes haet vanhuuseläkettä.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1962, sinulla voi olla oikeus hakea vanhuuseläkettä 64-vuotiaana.

Tässä tapauksessa eläke ei pienene. Muuten saat työttömyyspäivärahaa 65-vuotiaaksi saakka.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.1.2024

Mitä mieltä olet sivusta?