Muut tuet eläkkeensaajalle | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Muut tuet eläkkeensaajalle

Kela maksaa eläkkeensaajalle seuraavia tukia:

 • lapsikorotus
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä
 • toimeentulotuki.

Näistä tuista ei mene veroa.

Lapsikorotus

Jos olet eläkkeellä ja asut alle 16-vuotiaan lapsen kanssa, voit hakea Kelasta lapsikorotusta. Sitä saa omista ja puolison lapsista.

Lapsikorotus on noin 26 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Saat lapsikorotusta myös silloin, jos lapsesi asuu muualla. Sinun pitää kuitenkin huolehtia lapsen toimeentulosta vähintään elatustuen määrän verran eli 196 eurolla kuukaudessa.

Voit saada lapsikorotuksen, vaikka et saisi kansaneläkettä. Myös muut eläkkeet voivat oikeuttaa lapsikorotukseen.

Lue lisää lapsikorotuksen hakemisesta (yleiskielellä).

Eläkkeensaajan asumistuki

Voit saada Kelasta eläkkeensaajan asumistukea, jos et voi saada yleistä asumistukea. Edellytys on, että tulosi ovat pienet ja saat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle.

Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos saat pelkästään esimerkiksi jotain seuraavista:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea

 • jos asut yksin
 • jos asut puolisosi kanssa
 • jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkettä, joka oikeuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.

Jos sinä ja puolisosi saatte molemmat eläkettä, hakekaa asumistukea yhteisellä hakemuksella. Asumistuki maksetaan teille puoliksi.

Muissa tapauksissa selvitä, voitko saada yleistä asumistukea. Yleisestä asumistuesta voit kysyä Kelan palvelunumerosta 020 692 210.

Eläkkeensaajan asumistuesta voit kysyä palvelunumerosta 020 692 202.

Lue lisää eläkkeensaajan asumistuen hakemisesta (yleiskielellä).

Eläkettä saavan hoitotuki

Jos toimintakykysi on heikentynyt sairauden tai vamman takia, voit saada Kelasta hoitotukea. Se korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat sairaudesta tai vammasta.

Voit saada hoitotukea, jos kykysi huolehtia itsestäsi on heikentynyt vuoden ajan. Se tarkoittaa, että tarvitset apua tai hoitoa päivittäisissä toimissasi.

Et voi saada eläkettä saavan hoitotukea, jos saat jotakin näistä eläkkeistä:

 • osatyökyvyttömyyseläke
 • osa-aikaeläke
 • osittainen varhennettu vanhuuseläke.

Sen sijaan voit hakea Kelasta vammaistukea.

Hoitotukea maksetaan eri määrä avuntarpeen ja kustannusten mukaan:

 • Perushoitotuki on noin 83 euroa kuukaudessa.
 • Korotettu hoitotuki on noin 182 euroa kuukaudessa.
 • Ylin hoitotuki on noin 384 euroa kuukaudessa.

Kela maksaa hoitotukeen veteraanilisää, jos saat ylimääräistä rintamalisää ja eläkettä saavan korotettua tai ylintä hoitotukea. Veteraanilisä on noin 126 euroa kuukaudessa.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta hoitotuen saamiseen.

Hoitotuki myönnetään joko toistaiseksi tai määräajaksi.

Lue lisää eläkettä saavan hoitotuen hakemisesta (yleiskielellä).

Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä

Saat Kelasta rintamalisää, jos sinulla on jokin seuraavista tunnuksista:

 • rintamasotilastunnus
 • rintamapalvelustunnus
 • rintamatunnus.

Tunnuksia ei voi enää hakea.

Rintamalisää saavat myös henkilöt, jotka ovat osallistuneet miinanraivaustehtäviin vuosina 1945–1952.

Rintamalisä on noin 200 euroa kuukaudessa.

Tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta rintamalisään.

Jos saat rintamalisää ja kansaneläkettä, saat Kelasta myös ylimääräistä rintamalisää. Suurin ylimääräinen rintamalisä on noin 301 euroa kuukaudessa.

Sivu päivitetty 1.5.2024