Työkyvyttömyyseläke | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutustuki ja työkyvyttömyyseläke

Jos olet pitkään sairaana, saat yleensä ensin sairauspäivärahaa.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa 150 arkipäivää, Kela lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan kuntoutuksesta ja eläkkeestä. Voit saada kutsun Kelaan neuvottelemaan siitä, miten työkykyäsi voidaan parantaa.

Kun olet saanut sairauspäivärahaa noin vuoden eikä työkykysi ole parantunut, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä.

Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Sitä maksetaan hoidon tai kuntoutumisen ajalta. Edellytyksenä on, että sinulle on laadittu kuntoutus- tai hoitosuunnitelma.

Jos työkykysi ei kuntoutustuen aikana parane, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläke voi olla sekä työeläkettä että kansaneläkettä. Voit hakea niitä samalla hakemuksella ja lääkärinlausunnolla.

Lue lisää kuntoutustuen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta (yleiskielellä).

Kuka saa Kelasta työkyvyttömyyseläkettä?

Voit saada kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, jos olet 16–64-vuotias ja sinulla on sairaus tai vamma, joka estää sinua tekemästä töitä.

Jos olet tehnyt pitkän työuran ja täyttänyt 60 vuotta, voit saada eläkkeen, jos et pysty jatkamaan omassa työssäsi.

Pysyvästi sokea tai liikuntakyvytön saa työkyvyttömyyseläkettä, vaikka hän tekisi töitä. Edellytys on, että kansaneläkkeeseen vaikuttavat muut tulot eivät ylitä kansaneläkkeen tulorajaa.

Kun täytät 65 vuotta, Kela muuttaa työkyvyttömyyseläkkeesi vanhuuseläkkeeksi. Tämä ei yleensä muuta eläkkeen määrää.

Nuori saa kuntoutusrahaa

Jos olet tullut työkyvyttömäksi alle 15-vuotiaana, voit saada työkyvyttömyyseläkkeen, kun täytät 16 vuotta. Yleensä työkyvyttömyyseläkettä ei kuitenkaan saa alle 20-vuotiaana. Nuoret voivat saada sen sijaan ammatillista kuntoutusta ja kuntoutusrahaa.

Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa sinua pääsemään töihin. Sinulle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma. Se tehdään yhdessä huoltajasi ja asiantuntijoiden kanssa.

Eläkkeen sijasta saat silloin nuoren kuntoutusrahaa. Se on vähintään 31,99 euroa päivässä. Sen lisäksi voit saada vammaistukea.

Työnteko työkyvyttömyyseläkkeellä

Vaikka saat kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, voit tehdä jonkin verran töitä.

Jos teet töitä, ilmoita siitä Kelaan ja työeläkelaitokseesi. Kela jatkaa eläkkeen maksamista, jos ansiotulosi ovat enintään noin 976 euroa kuukaudessa.

Jos teet töitä jatkuvasti ja ansaitset yli 976 euroa kuukaudessa, voit jättää eläkkeen lepäämään enintään 2 vuodeksi. Silloin sinulle ei makseta eläkettä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse hakea eläkettä uudelleen, jos työt loppuvat 2 vuoden sisällä.

Jos sait eläkettä saavan hoitotukea samaan aikaan kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen kanssa, voit saada palkan lisäksi Kelasta ylintä vammaistukea. Se edellyttää, että jätät kaikki eläkkeesi lepäämään. Ylin vammaistuki on noin 493 euroa kuukaudessa. Siitä ei mene veroa.

Jos lopetat työnteon, ilmoita siitä Kelaan. Kela alkaa taas maksaa eläkettä.

Lue lisää

Sivu päivitetty 5.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?