Lastenhoidon tuet | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Lastenhoidon tuet perhevapaiden jälkeen

Vanhempainvapaan jälkeen tai vanhempainrahajaksojen välissä voit

  • saada kotihoidon tukea, jos lapsi ei osallistu kunnan varhaiskasvatukseen
  • saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea, jos lapsi osallistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen.

Voit myös saada joustavaa hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa eikä sinulle makseta vanhempainpäivärahoja. Lasten​​​​hoidon tukia ei makseta kuukauden ajalta.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan muualla kuin kunnan varhaiskasvatuksessa, esimerkiksi kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi tai joku muu, esimerkiksi isovanhempi tai palkattu hoitaja.

Voit saada kotihoidon tukea, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää. Silloin lapsi on noin 6 kuukauden ikäinen.

Kotihoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää.

Hoitoraha on

  • noin 378 euroa kuukaudessa yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • noin 113 euroa kuukaudessa jokaisesta muusta perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • noin 73 euroa kuukaudessa jokaisesta yli 3-vuotiaasta mutta alle kouluikäisestä lapsesta.

Hoitolisää saa vain yhdestä lapsesta, ja se on enintään noin 202 euroa kuukaudessa. Hoitolisän määrä riippuu vanhempien tuloista.

Jotkut kunnat maksavat kotihoidon tuen lisäksi kuntalisää. Kysy kotikunnastasi tai Kelasta, saatko kuntalisää.

Kotihoidon tuesta menee veroa.

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka. Yksityisen hoidon tukea voi saada, jos lapsi on täyttänyt 9 kuukautta mutta on alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan varhaiskasvatuksessa. Yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha ja hoitolisä. Kotikuntasi saattaa maksaa lisäksi kuntalisää.

Hoitoraha on noin 192 euroa kuukaudessa. Jos lapsi on esiopetusikäinen ja varhaiskasvatuksessa osa-aikaisesti, hoitoraha on noin 71 euroa kuukaudessa.

Hoitorahan lisäksi voit saada hoitolisää. Se on enintään 266 euroa kuukaudessa. Hoitolisän määrä riippuu tuloista. Jos saat pienempää hoitorahaa, myös hoitolisä on pienempi.

Kela maksaa yksityisen hoidon tuen palkatulle hoitajalle tai varhaiskasvatuspaikalle.

Yksityisen hoidon tuesta menee veroa.

Joustava hoitoraha

Voit saada joustavaa hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa ja hoidat muun aikaa lastasi. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa alle 3-vuotiaasta lapsesta.

Joustavaa hoitorahaa voidaan maksaa kummallekin vanhemmalle. Tällöin kummankin vanhemman täytyy tehdä tavallista lyhyempää työaikaa. Heidän täytyy hoitaa lasta eri aikaan tai eri päivinä.

Joustavaa hoitorahaa maksetaan työajan mukaan. Hoitoraha voi olla joko noin 269 euroa kuukaudessa tai noin 179 euroa kuukaudessa sen mukaan, kuinka paljon keskimäärin työskentelet viikossa.

Kela maksaa joustavaa hoitorahaa samalle vanhemmalle kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Joustavasta hoitorahasta menee veroa.

Osittainen hoitoraha

Voit saada osittaista hoitorahaa, jos teet töitä enintään 30 tuntia viikossa lapsen hoidon vuoksi. Kela maksaa osittaista hoitorahaa koulussa 1. ja 2. luokalla olevasta lapsesta. Osittainen hoitoraha on noin 108 euroa kuukaudessa. Siitä menee veroa.

Kela maksaa osittaista hoitorahaa samalle vanhemmalle kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Samalle vanhemmalle ei voida maksaa samaan aikaan osittaista hoitorahaa ja joustavaa hoitorahaa.

Sivu päivitetty 5.2.2024