Vanhempainpäivärahat | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Vanhempainpäivärahat perhevapaiden ajalta

Raskaana oleva vanhempi voi jäädä vapaalle jo ennen lapsen syntymää. Lapsen syntymän jälkeen molemmat vanhemmat saavat olla lapsen kanssa kotona. Kela maksaa tältä ajalta vanhempainpäivärahoja, jotka turvaavat perheen tulot.

Milloin tukia voi saada?

Alla olevassa kuviossa esitellään, mitä tukia Kela maksaa ensimmäisen lapsen syntymän aikaan ja kun lapsi kasvaa. Kuvion yläosassa on lapsen ikä. Palkit osoittavat, milloin Kela maksaa mitäkin tukea.

Lapsiperhe voi saada erilaisia Kelan maksamia tukia lapsen kasvaessa. Näitä etuuksia ovat raskausraha, vanhempainraha, kotihoidontuki ja joustava hoitoraha, yksityisen hoidon tuki ja osittainen hoitoraha. Lapsilisää maksetaan aina syntymästä 17 ikävuoteen asti.

Raskausraha

Raskaana oleva vanhempi voi jäädä raskausvapaalle aikaisintaan 30 arkipäivää eli noin 5 viikkoa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa.

Raskausvapaalla vanhempi saa raskausrahaa. Sitä maksetaan 40 arkipäivää eli noin 6,5 viikkoa.

Voit hakea raskausrahaa, kun raskaus on kestänyt 154 päivää eli 22 viikkoa. Saat neuvolasta raskaustodistuksen, jonka tarvitset hakemuksen liitteeksi. Kela maksaa raskausrahaa jälkikäteen korkeintaan 2 kuukauden ajalta. Voit hakea samalla hakemuksella myös vanhempainrahaa.

Tarkista työnantajaltasi ennen hakemista, saatko raskausvapaan ajalta palkkaa.

Muista ilmoittaa työnantajalle raskausvapaasta viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista.

Erityisraskausraha

Jos altistut työpaikallasi säteilylle, kemiallisille aineille tai tarttuvalle taudille, voit jäädä pois töistä heti, kun olet raskaana. Tällaisessa tilanteessa saat erityisraskausrahaa.

Lapsen syntymän jälkeen raskausvapaa jatkuu noin 1–2 viikkoa. Äidille maksetaan tältä ajalta raskausrahaa.

Vanhempainraha

Voit aloittaa vanhempainvapaan, kun lapsi on syntynyt. Vanhempainvapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista. He voivat olla vapaalla myös vuorotellen.

Vanhempainvapaa kestää 320 arkipäivää eli noin 14 kuukautta. Kummallakin vanhemmalla on vanhempainvapaan päivistä puolet eli 160 päivää. Vanhempi voi luovuttaa toiselle vanhemmalle 0–63 päivää eli enintään 10,5 viikkoa.

Kela maksaa vanhempainvapaan ajalta vanhempainrahaa. Vanhempainvapaata voi pitää erimittaisissa jaksoissa, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Sovi kuitenkin työnantajasi kanssa vanhempainvapaan pitämisestä. Tarkista myös, maksaako työnantajasi palkkaa vanhempainvapaan perusteella. Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa vanhempainrahan työnantajallesi.

Jos perhe saa kaksoset, Kela maksaa vanhempainrahaa 84 arkipäivää eli noin 14 viikkoa lisää.

Jos vanhempi huolehtii lapsesta yksin, hän voi käyttää kaikki 320 arkipäivää ja olla pidempään vanhempainvapaalla. Hän voi luovuttaa toiselle lasta hoitavalle henkilölle enintään 126 vanhempainrahapäivää. Tämä edellyttää, että lapsella ei ole toista vahvistettua vanhempaa eikä vanhemmalla ole puolisoa, joka voisi saada vanhempainrahaa.

Hae vanhempainrahaa ajoissa. Kela maksaa vanhempainrahaa jälkikäteen korkeintaan 2 kuukauden ajalta.

Hae vanhempainrahaa myös siltä ajalta, kun työnantajasi maksaa sinulle palkkaa.

Osittainen vanhempainraha

Jos hoidat lasta osan päivästä ja teet osa-aikatyötä, voit saada osittaista vanhempainrahaa. Osittainen vanhempainraha on puolet täydestä vanhempainrahasta.

Voit saada osittaista vanhempainrahaa, jos teet töitä enintään 5 tuntia päivässä. Kun olet osittaisella vanhempainvapaalla yhden päivän, sinulta kuluu puolikas vanhempainrahapäivä.

Tuki adoptiovanhemmille

Kela tukee adoptiolapsen vanhempia lähes samalla tavalla kuin biologisia vanhempia.

Adoptiovanhemmat eivät voi saada raskausrahaa, mutta he saavat vanhempainrahaa yhteensä 320 arkipäivää. Vanhempainrahaa voidaan maksaa siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi.

Jos adoptoit lapsen ulkomailta, voit hakea Kelasta rahallista tukea adoption kustannuksiin.

Kuinka paljon tukea saa?

Vanhempainpäivärahan määrä lasketaan vuositulojen perusteella. Vuositulot tarkoittavat tulojasi 12 kuukauden ajalta.

Jos voit saada tukea esimerkiksi toukokuusta 2024 alkaen, Kela laskee tuen määrän niiden tulojen mukaan, jotka olet saanut 1.4.2023–31.3.2024.

Tuki on aina pienempi kuin palkka. Yleensä se on noin 70 prosenttia tuloista.

Arvioi laskurin avulla, paljonko voit saada tukea (yleiskielellä).

Tukeen vaikuttaa myös se, jos olet opiskellut tai ollut sairaana tai työttömänä. Pienin tuki on 31,99 euroa päivässä eli noin 800 euroa kuukaudessa. Esimerkiksi opiskelija saa tämän verran tukea.

Vanhempainpäivärahasta menee veroa.

Työntekijälle kertyy eläkettä ja vuosilomaa, kun hän on vanhempainvapaalla.

Jos saat vanhempainvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa tuen työnantajallesi.

Sivu päivitetty 5.2.2024