Elatustuki | Selkokieli | KelaSiirry sisältöön

Elatustuki

Jos vanhemmat eroavat, he voivat päättää, että lapset jäävät asumaan vain toiselle vanhemmista. Tällöin se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, maksaa elatusapua vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu. Vanhempaa, jonka luona lapsi ei asu, kutsutaan elatusvelvolliseksi.

Jos toista elatusvelvollista vanhempaa ei ole tai elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, Kela voi maksaa elatustukea sille vanhemmalle, jonka luona lapsi asuu.

Kela maksaa elatustukea, jos

  • elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut elatusapua
  • elatusapu on elatusvelvollisen pienten tulojen vuoksi pienempi kuin elatustuki
  • lapsella ei ole vahvistettua toista vanhempaa
  • lapsen adoptoi vain yksi vanhempi
  • lapsella on vahvistettu isä tai äiti, mutta elatusapua ei ole voitu vahvistaa.

Elatustuki on lasta kohti noin 196 euroa kuukaudessa. Elatustuesta ei mene veroa.

Lue lisää elatustuen hakemisesta (yleiskielellä).

Tietoa elatusvelvolliselle

Jos Kela maksaa elatustukea, se perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneet elatusavut. Niitä kutsutaan elatusapuvelaksi.

Jos et pysty rahatilanteesi takia maksamaan elatusapuvelkaa Kelalle, voit hakea Kelasta maksuvapautusta.

Sivu päivitetty 15.9.2022