Erityishoitoraha | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Erityishoitoraha

Erityishoitoraha on korvaus ansionmenetyksestä silloin, kun alle 16-vuotiaan sairaan tai vammaisen lapsen huoltaja ei voi tehdä työtään, koska hänen on osallistuttava lapsen hoitoon tai kuntoutukseen.

Voit saada erityishoitorahaa

 • lapsesi sairaala- ja poliklinikkahoidon ja niihin liittyvän kotihoidon sekä kuntoutuksen ajalta
 • avio- tai avopuolisosi lapsen tai muun lapsen hoitoon tai kuntoutukseen, jos hoidat lasta huoltajan tavoin.

Jotta voit saada erityishoitorahaa, osallistumisesi lapsen hoitoon tai kuntoutukseen täytyy kestää kokoaikatyötä tekevällä vähintään kuusi tuntia matkoineen. Jos teet osa-aikatyötä, hoitoon osallistumisen kesto lasketaan samassa suhteessa kuin kokoaikatyötä tekevällä.

Lapsen ikä, hoitopaikka ja sairaus vaikuttavat erityishoitorahan saamiseen

Erityishoitorahaa varten tarvitaan lääkärin D-todistus, jossa todetaan lapsen sairaus. Todistuksesta täytyy selvitä myös se, että huoltajan on tarpeen osallistua lapsen hoitoon.

Erityishoitorahan myöntämiseen vaikuttavat lapsen ikä, hoitopaikka, sairauden vaikeus ja hoidon vaihe:

 • Kun lapsi on alle 7-vuotias, erityishoitorahaa voi saada lapsen sairaala- ja poliklinikkahoidon ajalta. Jos lapsi on kotihoidossa, erityishoitorahaa voi saada, jos sairaus on vaikea ja nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa.   
 • Kun lapsi on 7–15-vuotias, erityishoitorahaa voi saada sekä sairaala- ja poliklinikkahoidon että kotihoidon aikana, jos lapsen sairaus on vaikea ja nopeasti kehittyvässä tai vaativassa hoidollisessa vaiheessa. 

Vaikeita sairauksia ovat esimerkiksi

 • leukemia tai muu pahanlaatuinen kasvain
 • vaikea sydänvika, vaikea tapaturma tai palovamma
 • vaikeasti tasapainotettava diabetes tai diabeteksen hoidon aloitusvaihe
 • vaikea mielenterveyden häiriö
 • vaikea kehitysvamma
 • vaikea keuhkoastma
 • vaikea nivelreuma
 • muu vaikeusasteeltaan edellä mainittuihin verrattava sairaus tai vamma.

Voit saada erityishoitorahaa myös vaikeasti sairaan lapsen koulu- ja päivähoitokokeilun ajalta, jos joudut olemaan silloin pois töistä. 

Erityishoitoraha lapsen kuntoutuksen ajalta

Voit saada erityishoitorahaa lapsen kuntoutuksen ajalta, kun lapsi saa kuntoutusta sairauden tai vamman vuoksi. Erityishoitorahaan oikeuttavaa kuntoutusta voi olla

 • sairaalajakson aikana annettava lääkinnällinen kuntoutus
 • lakiin perustuva kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssi
 • kuntoutusarvion tai -suunnitelman tekeminen.

Vaihtoehtoisesti huoltajalla voi lapsen kuntoutuksen ajalta olla oikeus kuntoutusrahaan. Voit arvioida erityishoitorahan ja kuntoutusrahan määrän laskureilla:

Kuntoutusrahan maksamiselle ei ole enimmäisaikaa, toisin kuin erityishoitorahalle. Ota tämä huomioon, jos erityishoitorahaan oikeuttavia päiviä on runsaasti tai arvioit, että niitä kertyy paljon jatkossa.

Lisätietoa erityishoitorahan enimmäisajasta: Erityishoitorahan määrä ja maksaminen

Milloin et voi saada erityishoitorahaa?

Et voi saada lapsen hoitoon osallistumisen ajalta erityishoitorahaa, jos sinulle maksetaan samalta ajalta palkkaa tai jos Kela maksaa sinulle samaan aikaan päivärahaa, kuten äitiys- tai erityisäitiysrahaa, isyysrahaa, vanhempainrahaa tai sairauspäivärahaa.

Erityishoitorahaa voidaan myöntää vain sairaan lapsen hoitoon osallistuvalle huoltajalle. Et siis voi saada erityishoitorahaa, jos jäät työstäsi pois hoitamaan muita perheen lapsia sillä välin, kun toinen vanhemmista osallistuu sairaan lapsen hoitoon.

Erityishoitorahaan ei ole oikeutta silloin, kun lapsi on päivisin kodin ulkopuolella päivähoidossa tai koulussa.

Jos saat erityishoitorahaa, et voi saada samaan aikaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Ilmoita muutoksista

Ilmoita Kelaan viipymättä, jos aiemmin ilmoittamasi tiedot muuttuvat. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi seuraavat:

 • lapsen kotihoidon tai sairaalahoidon päivät muuttuvat
 • huoltaja ei enää osallistu lapsen hoitoon, koska hän aloittaa työt
 • huoltaja saa vuosiloma-ajan palkkaa
 • lapsi palaa kokopäiväisesti kouluun tai päivähoitoon.

Ilmoittaminen on tärkeää, sillä jos et ilmoita muutoksista, sinulle voidaan maksaa tukea aiheettomasti. Tällöin se joudutaan perimään myöhemmin sinulta takaisin.

Lue lisää

Sivu päivitetty 21.5.2024