Bostadsbidrag | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Stöd för boende

Du kan få allmänt bostadsbidrag från FPA om du har låga inkomster. Med hjälp av bidraget klarar du av att betala dina boendeutgifter.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte bostadsbidragens belopp, men de finns i texten under videoklippet. Texten har uppdaterats efter publiceringen av videona.

Bostadsbidrag kan betalas till en person eller till ett hushåll med flera personer.

Med ett hushåll avses alla de personer som stadigvarande bor i samma bostad. I allmänhet består ett hushåll av ett gift par, ett sambopar eller en familj. Ett hushåll kan också bestå av en enda person.

Du kan få allmänt bostadsbidrag för 

  • en hyresbostad 
  • en aktielägenhet 
  • ett egnahemshus 
  • en bostadsrättsbostad 
  • en delägarbostad. 

FPA betalar också bostadsbidrag för pensionstagare, bostadstillägg för studerande och bostadsunderstöd i samband med militärunderstöd. 

Du kan få bostadsbidrag för till exempel följande boendeutgifter: 

  • hyresbostad: hyra, vattenavgifter och uppvärmningskostnader 
  • aktielägenhet: vederlag, räntor på bostadslån, vattenavgifter och uppvärmningskostnader 
  • egnahemshus: utgifter för underhåll av fastigheten och räntor på bostadslån 
  • bostadsrättsbostad: bruksvederlag, räntor på bostadslån, vattenavgifter och uppvärmningskostnader 
  • delägarbostad: hyra, vattenavgifter och uppvärmningskostnader 

Vattenavgifter och uppvärmningskostnader godkänner FPA som boendeutgifter om de inte ingår i hyran eller vederlaget utan betalas separat. Som vattenavgift godkänns 20 euro i månaden per person.  

Som uppvärmningskostnader godkänns 46 euro i månaden, om hushållet består av endast en person. Om hushållet består av flera personer läggs 16 euro till för varje ytterligare person

Om du bor i ett egnahemshus godkänner FPA underhållsutgifterna som boendeutgifter. 

Om du bor i ett egnahemshus godkänner FPA underhållsutgifterna, alltså utgifterna för vattnet, uppvärmningen och andra utgifter för huset. Lagen anger hur stora underhållsutgifter som godkänns.

Om du har bostadslån godkänner FPA en del av de årliga räntorna som boendeutgifter. Av räntorna godkänns 73 procent, alltså nästan tre fjärdedelar.