Hur inverkar inkomster på bostadsbidraget? | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Hur inverkar inkomster på bostadsbidraget?

Det här textinnehållet finns på teckenspråk i videon nedan. I videon ges inte information om bostadsbidragens belopp, men den informationen finns i texten under videoklippet.

Hur stort bostadsbidrag du får påverkas av: 

  • förvärvsinkomster (till exempel löneinkomster efter förvärvsinkomstavdraget) 
  • kapitalinkomster (till exempel hyresinkomster och sparräntor) 
  • de flesta stöd (till exempel arbetsmarknadsstöd, studiepenning, pensioner och sjukdagpenning). 

Bostadsbidragets belopp påverkas inte av 

  • vissa stöd (till exempel utkomststöd, barnbidrag, studiepenningens försörjarförhöjning eller stödet för närståendevård) 
  • studielån 
  • inkomster som ett minderårigt barn i hushållet har 
  • tillfälliga inkomster (till exempel arv eller gåva). 

I din ansökan om bostadsbidrag ska du ange alla dina inkomster. Uppgifter om lön som har betalats ut får FPA också från inkomstregistret. 

Kom ihåg att meddela FPA om dina inkomster ökar eller minskar. 
 

Förvärvsinkomstavdraget betyder att FPA drar av 300 euro per månad från varje hushållsmedlems sammanlagda förvärvsinkomster. Den här summan beaktas alltså inte när FPA räknar ut beloppet av de inkomster som påverkar bostadsbidraget. Förvärvsinkomstavdrag kan göras på löneinkomst, på inkomst av näringsverksamhet och på inkomst av jordbruk.  

Läs mer om hur inkomsterna inverkar på bostadsbidragets belopp (på standardspråk). 

Från dina boendeutgifter drar FPA först av en bassjälvriskandel. Bostadsbidraget är 80 procent av den godtagbara summa som blir kvar.  

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i bostadsbidrag.

Exempel  

Jan bor ensam i en hyreslägenhet i Åbo. Hyran för bostaden är 700 euro i månaden. Jans bruttoinkomster är 742 euro i månaden. Eftersom Jans inkomster är små beaktas ingen bassjälvrisk. 

Högst 447 euro i månaden kan godkännas som Jans boendeutgifter. Bostadsbidragets belopp räknas ut enligt de maximala boendeutgifterna. Det räknas inte ut utgående från Jans hyra på 700 euro. 

Jans bostadsbidrag är 80 procent av de maximala boendeutgifterna, alltså 447 euro x 0,80 = 357,60 euro i månaden. 

För sitt boende betalar Jan själv 342,40 euro i månaden (700 euro - 357,60 euro = 342,40 euro i månaden). 

Senast ändrad 8.1.2024

Vad tycker du om sidan?