Hur mycket bostadsbidrag kan du få? | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Hur mycket kan man få i allmänt bostadsbidrag?

Det här textinnehållet finns på teckenspråk i videon nedan. På videoklippet nämns inte bostadsbidragens belopp, men de finns i texten.

Bostadsbidraget kan vara högst 70 procent av boendeutgifterna. Det betyder att du betalar själv minst 30 procent av dina boendeutgifter. 

FPA betalar inte bostadsbidrag för alla de boendeutgifter som man har, utan bara för de som i lagen kallas godtagbara boendeutgifter. 

I lagen står det också vilka de maximala boendeutgifterna är, det vill säga det högsta belopp som man kan får bostadsbidrag för. Om dina boendeutgifter är större än de maximala boendeutgifter som nämns i lagen kan du få bostadsbidrag högst enligt de maximala boendeutgifterna. 

De maximala boendeutgifterna påverkas av hur många vuxna och barn som bor i bostaden och i vilken kommun bostaden finns. 

Var bostaden finns

Kommunerna är indelade i 3 grupper enligt hur mycket det kostar att bo i kommunen.

Till den första gruppen hör

 • Esbo
 • Grankulla
 • Helsingfors
 • Vanda.

 Till den andra gruppen hör

 • Björneborg
 • Borgå
 • Hyvinge
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kajana 
 • Kervo 
 • Kouvola 
 • Kuopio 
 • Kyrkslätt 
 • Lahtis 
 • Lojo 
 • Nokia 
 • Nurmijärvi 
 • Reso 
 • Riihimäki 
 • Rovaniemi 
 • S:t Michel 
 • Seinäjoki 
 • Sibbo 
 • Sjundeå 
 • Tammerfors 
 • Tavastehus 
 • Träskända 
 • Tusby 
 • Uleåborg 
 • Vasa 
 • Vichtis 
 • Villmanstrand 
 • Åbo.

Till den tredje gruppen hör de övriga kommunerna i Finland.

Kommunerna på Åland utgör en egen grupp.

Bassjälvrisken

Innan FPA kan räkna ut det slutliga bostadsbidraget drar man av en bassjälvriskandel från boendeutgifterna. Bassjälvriskens storlek beror på 

 • hushållets bruttoinkomster per månad 
 • antalet vuxna och barn som hör till i hushållet. 

Ju högre inkomsterna är desto högre är bassjälvrisken. Om du har mycket låga inkomster beaktas ingen bassjälvrisk alls.

Bruttoinkomsten är inkomsten innan skatter har dragits av. 

Beräkna med en räknare hur mycket du kan få i bostadsbidrag

Exempel

Maria bor ensam i en hyreslägenhet i Helsingfors. I hyra betalar hon 800 euro i månaden. För personer som bor ensamma i Helsingfors kan boendeutgifter på högst 563 euro i månaden godkännas. Marias bostadsbidrag räknas alltså ut enligt 563 euro. Det räknas inte ut enligt hennes hyra på 800 euro. 

Tom bor som underhyresgäst i Kemi. Han bor ensam. I hyra betalar han 291 euro i månaden. För en ensamstående person i Kemi kan boendeutgifter på högst 394 euro i månaden godkännas. Beloppet av bostadsbidraget kan alltså räknas ut enligt den hyra på 291 euro som Tom betalar, eftersom hans hyra inte är högre än de maximala boendeutgifterna.

Senast ändrad 1.4.2024