Barnet beräknas födas före 4.9.2022 | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Faderskapspenning – barnet beräknades födas före 4.9.2022

De här sidan gäller din familj, om barnets beräknades födas före 4.9.2022 eller om ni tog ett adoptivbarn i er vård 30.7.2022 eller tidigare.

Se mer om föräldradagpenningar när den beräknade tidpunkten för barnets födelse var 4.9.2022 eller senare.

Pappan kan vara pappaledig i 54 vardagar, alltså cirka 9 veckor. FPA betalar faderskapspenning under pappaledigheten. Av den här tiden kan pappan vara ledig samtidigt som barnets mamma 1–18 vardagar, alltså högst 3 veckor. Du kan ta ut den här delen av pappaledigheten på en gång eller uppdelad på högst fyra perioder.

Om du redan har varit pappaledig i 18 vardagar, kan du vara ledig i 36 vardagar till. Du kan använda resten av ledigheten när tiden med föräldrapenning har tagit slut. Du kan ta ut hela ledigheten på en gång eller uppdelad på två perioder.

Om du ännu inte alls har varit ledig kan du vara ledig alla 54 vardagar på en gång. Om familjen får tvillingar betalar FPA faderskapspenning för ytterligare 18 vardagar. I sådana fall kan pappan vara ledig samtidigt som mamman eller efter att betalningen av föräldrapenningen tagit slut.

Ta ut din pappaledighet innan barnet är 2 år. Du kan ansöka om faderskapspenning även efter att du varit pappaledig. Du måste ändå ansöka om faderskapspenning senast då barnet fyller 2 år och 2 månader.

Meddela din arbetsgivare att du tänker vara pappaledig senast 2 månader innan ledigheten börjar. Om du är ledig 1–12 vardagar räcker det om du meddelar arbetsgivaren detta 1 månad innan du börjar ledigheten.

Du kan ansöka om faderskapspenning också om du är till exempel företagare, arbetslös eller studerande.

Senast ändrad 27.12.2023

Vad tycker du om sidan?