Barnfamiljer | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

FPA:s stöd för barnfamiljer

Tack vare FPA:s stöd kan föräldrarna vara hemma med sitt barn under de viktiga första månaderna. Senare får familjen stöd för vården av barnet och för sådana utgifter som beror på barnet.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Du kan få stöd från FPA om du omfattas av den finländska sociala tryggheten och är fast bosatt i Finland. Ibland kan också andra personer få stöd om de arbetar i Finland.

Om du har bott utomlands eller om du tänker flytta utomlands ska du kontakta FPA och fråga vilka stöd du då har rätt till. Om du flyttar till eller från Finland kan det påverka de stöd som du får från FPA.

FPA:s stöd till barnfamiljer är

 • föräldradagpenningar
  • graviditetspenning
  • särskild graviditetspenning
  • föräldrapenning
  • faderskapspenning, om barnet beräknades födas före 4.9.2022
 • barnbidrag
 • barnavårdsstöd
  • stöd för hemvård
  • flexibel vårdpenning
  • stöd för privat vård
  • partiell vårdpenning
 • stöd för ett sjukt barn eller ett barn med funktionsnedsättning
 • underhållsstöd.

Ta också reda på om du kan få andra stöd från FPA. Familjer kan till exempel ha rätt till

 • stöd för boende
 • ersättningar vid sjukdom
 • stöd till studerande och värnpliktiga
 • arbetslöshetsförmåner.