Föräldradagpenningar, hur mycket stöd får man? | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Hur mycket stöd får man?

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.


Föräldradagpenningens belopp beräknas utifrån årsinkomsterna. Din årsinkomst är dina inkomster under 12 månader. Om du kan få stöd till exempel från maj 2024 beräknar FPA belopp utifrån dina inkomster för tiden 1.4.2023–31.3.2024.

Stödet är alltid lägre än lönen. Vanligen är stödet cirka 70 procent av inkomsterna. Om du har studerat, varit sjuk eller utan arbete påverkar det också hur stort stöd du får. Till exempel en studerande får så mycket stöd.

Det lägsta beloppet är 31,99 euro per dag, alltså cirka 800 euro per månad. Så mycket får till exempel studerande.

Du betalar skatt på föräldradagpenningarna.

Om du har ett arbete tjänar du in pension och semester när du är föräldraledig. Om du får lön för den tid då du är föräldraledig betalar FPA stödet till din arbetsgivare.

Senast ändrad 27.12.2023

Vad tycker du om sidan?