Föräldradagpenningar | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar under familjeledighet

Den förälder som är gravid kan bli ledig redan innan barnet har fötts. Efter att barnet har fötts får båda föräldrarna vara hemma med barnet. För den här tiden betalar FPA föräldradagpenningar för att trygga familjens inkomst.

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.


Föräldradagpenningar är ett gemensamt namn för

  • graviditetspenning och särskild graviditetspenning
  • föräldrapenning och partiell föräldrapenning.

Graviditetspenning

Den förälder som är gravid kan ta ut graviditetsledighet tidigast 30 vardagar, alltså cirka 5 veckor, före barnets beräknade födelsedatum. Under graviditetsledigheten får föräldern graviditetspenning. Den betalas för 40 vardagar, alltså cirka 6,5 veckor.

Ansök om graviditetspenning i tid. FPA betalar graviditetspenning i efterhand för högst 2 månader. Innan du ansöker ska du fråga din arbetsgivare om du får lön när du är graviditetsledig. Kom ihåg att meddela din arbetsgivare att du tänker bli graviditetsledig senast 2 månader innan ledigheten börjar.

Särskild graviditetspenning

Om du har ett arbete där du blir utsatt för strålning, kemiska ämnen eller smittsamma sjukdomar kan du bli borta från ditt arbete genast när du är gravid. I sådana fall får du särskild graviditetspenning.

När barnet har fötts fortsätter graviditetsledigheten cirka 1–2 veckor. För den tiden betalas graviditetspenning till barnets mamma.

Föräldrapenning

Du kan börja din föräldraledighet när barnet har fötts. Vilken som helst av föräldrarna kan vara föräldraledig. Föräldrarna kan också vara lediga turvis.

Föräldraledigheten är 320 vardagar, alltså cirka 14 månader. Av de här dagarna får båda föräldrarna ta ut hälften var, alltså 160 dagar. Av sina dagar kan en förälder ge 0–63 dagar till den andra föräldern, alltså högst 10,5 veckor.

FPA betalar föräldrapenning under föräldraledigheten.

Föräldrarna kan ta ut ledigheten i olika långa perioder tills barnet fyller 2 år. Du ska ändå komma överens med din arbetsgivare om när du tar ut din föräldraledighet.

En familj som får tvillingar får föräldrapenning för ytterligare 84 vardagar, alltså cirka 14 veckor till.

En förälder som ensam tar hand om sitt barn kan använda alla 320 vardagar och vara föräldraledig längre. Föräldern kan ge högst 126 föräldrapenningdagar till en annan person som vårdar barnet. Ett krav är att det inte har fastställts någon annan förälder för barnet och att föräldern inte har en partner som kan få föräldrapenning.

Ansök om föräldrapenning i tid. FPA betalar föräldrapenning i efterhand för högst 2 månader.

Partiell föräldrapenning

Om du sköter barnet en del av dagen och arbetar deltid kan du få partiell föräldrapenning. Partiell föräldrapenning är hälften av full föräldrapenning.

Du kan få partiell föräldrapenning, om du arbetar högst 5 timmar per dag. När du är partiellt vårdledig en dag har du använt en halv föräldrapenningsdag.

Stöd till adoptivföräldrar

FPA stöder adoptivföräldrar och biologiska föräldrar på ungefär samma sätt. Adoptivföräldrar kan inte få graviditetspenning, men de får föräldrapenning sammanlagt 320 vardagar. Föräldrapenning kan betalas från den dag då du får adoptivbarnet i din vård.

Om du adopterar ett barn från ett annat land kan du ansöka om adoptionsbidrag hos FPA.

Senast ändrad 22.12.2023