Hur inverkar inkomster på studiestödet? | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Hur inverkar inkomster på studiestödet?

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. 

Du får ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd. Under ett år får du ha inkomster under en viss gräns som kallas årsinkomstgräns. Din årsinkomstgräns beror på för hur många månader du har lyft studiestöd under året.

Du kan ha inkomster när som helst under kalenderåret. Studiestöd och bostadsbidrag räknas inte som inkomst.

Årsinkomstgränserna 2023 och 2024

Stödmånader under kalenderåret

Årsinkomstgräns,
euro per kalenderår

135 360
233 280
331 200
429 120
527 040
624 960
722 880
820 800
918 720
1016 640
1114 560
1212 480

Om du börjar studera eller blir klar med dina studier mitt under året finns det ingen gräns för hur stora inkomster du kan ha innan du inleder studierna eller efter att du slutfört studierna.

Under de månader då du studerar ska du ändå hålla koll på inkomstgränserna. Se till att dina inkomster under studietiden är högst 1 040 euro i månaden de månader då du får studiestöd och 3 120 euro i månaden de månader då du inte får studiestöd.

Det kan hända att FPA ber dig berätta under vilken tid du har fått dina inkomster.

Om dina inkomster överstiger årsinkomstgränsen med högst 348 euro återkrävs inte det stöd som betalats för mycket.

Om du avbryter dina studier under året beaktas dina inkomster för hela året.

Läs mer om vilka inkomster som påverkar studiestödet (på standardspråk).

Du ska själv se till att dina inkomster inte går över årsinkomstgränsen. Om du får för mycket studiestöd och FPA måste kräva tillbaka en del av stödet höjs summan med 7,5 procent.

Om du märker att du har för stora inkomster med tanke på årsinkomstgränsen kan du undvika återkrav genom att göra följande:

  • Ansök om studiestöd för bara en del av studiemånaderna.
  • Meddela att du inte ska ha studiestöd för vissa månader.
  • Betala tillbaka studiestöd för vissa månader som du själv väljer.

Om du har fått för mycket i studiestöd ska du betala tillbaka beloppet före slutet av april året efter stödåret.

Beräkna med en räknare hur stora inkomster du kan ha utöver studiestödet (på standardspråk).

Du kan kontrollera din inkomstgräns och göra ändringar i ditt studiestöd i FPA:s e-tjänst (på standardspråk).

Senast ändrad 4.7.2023

Vad tycker du om sidan?