Stöd för skolresor och måltider | Teckenspråk | FPAGå till innehållet

Stöd för skolresor och måltider

Den här sidans texter tecknas på videoklippet nedan. På videoklippet nämns inte stödens belopp, men de finns i texten.

Villkoren för skolresestödet är olika för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning och andra studerande.

Vem har rätt till avgiftsfri utbildning?

Du har rätt till avgiftsfri utbildning om du uppfyller båda dessa villkor:

  • Du avslutade grundskolan år 2021 eller senare. 
  • Du är född år 2004 eller senare.

Skolresestöd för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning

Du kan få skolresestöd till exempel om du

  • studerar vid ett gymnasium eller vuxengymnasium
  • studerar för en yrkesinriktad grundexamen
  • studerar för en yrkesexamen
  • går en handledande utbildning, till exempel TUVA-utbildning
  • deltar i sådan utbildning inom fritt bildningsarbete som är riktad till läropliktiga.

Du kan få skolresestöd om din skolväg är minst 7 kilometer i en riktning.

Om du har minst 15 resdagar per kalendermånad kan du få fullt skolresestöd. Om du har 10–14 resdagar per kalendermånad kan du få hälften av det fulla skolresestödet.

Om du använder kollektiv trafik eller skolskjuts behöver du i allmänhet inte betala för dina resor.

Skolresestöd för studerande som inte har rätt till avgiftsfri utbildning

Du kan få stöd för dagliga skolresor om du till exempel

  • går i gymnasiet
  • studerar för en yrkesinriktad grundexamen
  • går en handledande utbildning, till exempel TUVA-utbildning.

Du kan få skolresestöd om din skolväg är minst 10 kilometer i en riktning.

Om du har minst 15 resdagar per kalendermånad kan du få fullt skolresestöd. Om du har 10–14 resdagar per kalendermånad kan du få hälften av det fulla skolresestödet.

För att du ska få fullt skolresestöd är utöver antalet resdagar ett villkor att resorna kostar över 54 euro per månad. För dina resor betalar du då vanligen själv 43 euro i månaden.

För att du ska få hälften av det fulla skolresestödet är utöver antalet resdagar ett villkor att resorna kostar över 27 euro i månaden. För dina resor betalar du då vanligen själv 21,50 euro i månaden.

Om du använder Waltti-trafik, skolskjuts eller eget färdsätt kan du få skolresestöd även om dina resekostnader är lägre. Waltti-trafik finns på många olika orter (waltti.fi, på standardspråk).

Skolskjuts betyder att skolan eller kommunen ordnar skolskjuts för dig eller köper biljetter till dig för skolresorna.

Om det inte finns kollektiv trafik eller skolskjuts kan du åka till skolan på ett sätt som du ordnar själv, till exempel med din egen eller i din förälders bil.

Så ansöker du om skolresestöd

Fyll i ansökan om skolresestöd och lämna in den till din läroanstalt. Beroende på ditt färdsätt betalar FPA skolresestödet direkt till biljettförsäljaren, till läroanstalten eller till dig.

Om du använder buss får du ett köpintyg från läroanstalten.

Du måste göra en ny ansökan varje läsår.

Läs mer om ansökan om skolresestöd (på standardspråk).

Högskolestuderande kan få mat till nedsatt pris på de restauranger som är med i systemet för måltidsstöd.

Du betalar det lägre priset om du visar ditt studiekort eller FPA:s måltidsstödskort.

Se vilka restauranger som är med i systemet för måltidsstöd (på standardspråk).

Blanketten Stöd för skolresor , KM 1r (pdf)

Senast ändrad 19.6.2023

Vad tycker du om sidan?